TikTok จับมือกทม. ร่วมส่งเสริม Smart Environment สร้างสังคมไทยแข็งแกร่งยั่งยืน

TikTok จับมือกทม. ร่วมส่งเสริม Smart Environment สร้างสังคมไทยแข็งแกร่งยั่งยืน

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม นางชนิดา คล้ายพันธ์ Head of Public Policy – Thailand, TikTok กล่าวว่า ได้จับมือกับกรุงเทพมหานคร ในการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยผ่านการปลดล็อกศักยภาพทางเศรษฐกิจ เสริมสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาสังคม และสร้างความตระหนักรู้ด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม ผ่านแนวคิดริเริ่ม 3 Smart ที่ครอบคลุมใน 3 มิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ (Smart Economy) ด้านสังคม (Smart People) และด้านสิ่งแวดล้อม (Smart Environment) ซึ่งการจับมือกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ จะทำให้ TikTok สามารถช่วยผู้ประกอบการไทยปลดล็อกโอกาสต่างๆ บนแพลตฟอร์มเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล จากการเล็งเห็นถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันไปจับจ่ายใช้สอยผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น TikTok จึงร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร ผลักดันแนวคิด Smart Economy เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มผู้ขายในตลาดโบ๊เบ๊ หนึ่งในแหล่งขายเสื้อผ้าชื่อดังของกรุงเทพฯ ให้มีทักษะดิจิทัล ตลอดจนแบ่งปันความรู้ในการทำคอนเทนต์ผ่าน TikTok Seller Academy เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยเหล่านี้ สามารถสร้างคอนเทนต์อย่างสร้างสรรค์และประสบความสำเร็จบนแพลตฟอร์มได้อย่างยั่งยืน

“ความร่วมมือในครั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมทักษะทางดิจิทัลในกลุ่มเยาวชนไทยตามแนวคิด Smart People โดยในงานดังกล่าว TikTok และกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกันเปิดห้องเรียนคอมพิวเตอร์จำนวน 109 ห้อง พร้อมจัดอบรม ตลอดจนร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มีองค์ความรู้และทักษะทางคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นในการต่อยอดทางสายงานอาชีพในอนาคต”

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เมืองจะน่าอยู่ได้ด้วยปัจจัยหลักที่ขาดไม่ได้ คือ 1. เรื่องคุณภาพของคน หัวใจของเมืองอยู่ที่ ‘คน’ การที่เมืองมีคนดีคนเก่งอยู่มากๆ ก็จะช่วยกันพัฒนาเมืองและพัฒนาบริการต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นได้ 2. เรื่องเศรษฐกิจ คนในเมืองมีอาชีพ การค้าการขายคล่องตัว ยิ่งเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้เกิดการค้าการลงทุน เกิดบรรยากาศของการเดินทาง-ท่องเที่ยวที่คึกคัก และกระตุ้นให้เศรษฐกิจของเมืองมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น 3. เรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสุขภาพ และคนในเมืองร่วมแรงร่วมใจกันทำให้เมืองมีความสะอาด สดชื่น สวยงาม ใช้ชีวิตด้วยความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

“TikTok Shop ถือเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่แตกต่างจากแพลตฟอร์มอื่นๆ ที่เปิดโอกาสให้พ่อค้าแม่ขาย ไม่ว่าจะมีหน้าร้านหรือไม่ สามารถค้าขายได้ตลอดเวลาทั้งวัน ไม่ได้มี Gatekeeper เหมือนตลาดแบบออฟไลน์ทั่วไปที่มีเวลาเข้าออก อีกทั้งยังสามารถนำเสนอสินค้าได้อย่างหลากหลาย พร้อมเชื่อมต่อกับกลุ่มลูกค้าได้มากมายไม่จำกัด เพิ่มโอกาสในการค้าขายรูปแบบใหม่ซึ่งจะช่วยผลักดันเรื่องเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ค้าในย่านโบ๊เบ๊ – มหานาค มากกว่า 100 ร้านค้า ที่สมัครเข้ามาร่วมเปิดร้านกับ TikTok ซึ่งเป็นการนำร่องในเฟสแรกนี้ ก่อนจะขยายไปยังกลุ่มผู้ค้าอื่นๆ ต่อไป โดยทาง TikTok ได้เตรียมที่จะจัดอบรมและให้คำปรึกษาทุกขั้นตอนจนสามารถเปิดร้านได้ พร้อมเตรียมสิทธิพิเศษต่างๆ ให้อีกด้วย”

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image