รษก.อธิบดีกรมสุขภาพจิต ยัน มือยิงพารากอนวัย 14 ยังอยู่ระหว่างรักษาที่สถาบันกัลยาณ์ฯ

รษก.อธิบดีกรมสุขภาพจิต ยัน ด.ช. 14 ปี มือยิงพารากอน ยังอยู่ในระหว่างรักษาที่สถาบันกัลยาณ์ฯ

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวยืนยันเด็กชาย 14 ปียิงพารากอน ยังอยู่ในการตรวจสอบประเมินสุขภาพจิตใจ ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ตามกรอบระยะเวลาของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ให้คือ 45 วัน ขั้นตอนการตรวจสอบ มีทั้งตรวจสอบประวัติการเจ็บป่วยเดิม การตรวจร่างกาย ตรวจความผิดปกติของสมอง และจิตใจ ตรวจแล็บและผลเลือด ขั้นตอนการตรวจสอบของสถาบันกัลยาณ์ฯนั้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมเท่านั้น ซึ่งสุดท้ายแล้วศาลเยาวชนจะเป็นผู้ใช้ข้อมูลทั้งหมดประกอบต่อไป

สำหรับการดูแลเด็กชาย 14 ปี เป็นไปตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด 2561 ที่ระบุว่า หากแพทย์พยาบาลหรือเจ้าพนักงานพินิจที่ผ่านการอบรมด้านการพยาบาลเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนป่วยด้วยโรคที่ต้องการบำบัดเฉพาะด้านหรือมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิต ให้เสนอความเห็นต่อผู้อำนวยการเพื่อพิจารณาส่งตัวเด็กหรือเยาวชนดังกล่าวไปยังสถานบำบัดรักษาสำหรับโรคชนิดนั้นโดยเฉพาะโรงพยาบาลหรือสถานบำบัดรักษาสุขภาพจิตนอกสถานที่ควบคุมต่อไปและให้ผู้อำนวยการแจ้งบิดาและมารดาและผู้ปกครอง หรือบุคคลซึ่งเด็กอาศัยอยู่รับทราบ

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image