สัญญาณดี ‘แรงงานไทย’ กลับจากอิสราเอล วันเดียว ทะลุ 700 คน

ก.แรงงาน รับแรงงานไทยกลับจากอิสราเอล สัญญาณดี!! วันเดียว ทะลุ 700 คน

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน และเรือเอกสาโรจน์ คมคาย ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ต้อนรับและดูแลอำนวยความสะดวกแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในอิสราเอลที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย ทั้งนี้ รวมจำนวนแรงงานไทยที่เดินทางกลับวันนี้ทั้งสิ้น 703 คน จำแนกเป็น เที่ยวบิน TG8951 จำนวน 261 คน เที่ยวบิน LY083 จำนวน 270 คน เที่ยวบิน LY 081 จำนวน 117 คน และเที่ยวบิน EK 374 จำนวน 55 คน

โดยมี ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานราชการต่างๆร่วมอำนวยความสะดวกและแนะนำสิทธิในการช่วยเหลือเยียวยา เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดูแลกรณีแรงงานไม่มีเงินค่าเดินทางกลับภูมิลำเนา กระทรวงยุติธรรม ให้คำแนะนำการพักชำระหนี้ การไกล่เกลี่ยหนี้ ในส่วนของเจ้าหน้าที่จากกระทรวงแรงงานนั้น กรมการจัดหางานได้ตั้งโต๊ะให้คำแนะนำการยื่นคำร้องขอรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ

โดยทันทีที่มาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กระทรวงแรงงานได้จัดเจ้าหน้าที่ตั้งโต๊ะให้บริการคำแนะนำเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ เพื่อให้แรงงานไทยได้รับเงินสิทธิประโยชน์ดังกล่าวโดยเร็วที่สุด ณ บริเวณชั้น 2 ประตู 10 อาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

Advertisement

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ท่านพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มีความห่วงใยแรงงานไทยทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบในอิสราเอลในครั้งนี้และท่านได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด

ในวันนี้ผมจึงได้มอบหมายให้ นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน และเรือเอกสาโรจน์ คมคาย ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะ ต้อนรับและดูแลอำนวยความสะดวกแรงงานไทย ซึ่งรวมจำนวนแรงงานไทยที่เดินทางกลับวันนี้ทั้งสิ้น 703 คน จำแนกเป็น เที่ยวบิน TG8951 จำนวน 261 คน เที่ยวบิน LY083 จำนวน 270 คน เที่ยวบิน LY 081 จำนวน 117 คน และเที่ยวบิน EK 374 จำนวน 55 คน นับเป็นสัญญาณดีที่มีจำนวนแรงงานไทยกลับมาได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆต่อวัน

นายไพโรจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เป็นสัญญาณดีที่มีจำนวนแรงงานไทยสามารถเดินทางกลับมาได้เพิ่มมากขึ้นต่อวัน โดยในวันนี้สามารถพาแรงงานไทยกลับมาได้เพิ่มขึ้นถึง 700 คน ดังนั้น จึงขอให้แรงงานไทยรวมทั้งญาติของแรงงานไทยเชื่อมั่นว่า เราจะสามารถพาทุกคนออกมาให้ได้เร็วและปลอดภัยที่สุด ตามที่ท่านพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทย และให้เป็นภารกิจที่เร่งด่วนที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้สูงสุด

ในส่วนของแรงงานไทยหลายท่านที่มีความกังวลเรื่องการกลับไปทำงานที่อิสราเอลนั้น กระทรวงแรงงาน ได้ประสานหารือ กับทางการอิสราเอลเรียบร้อยแล้ว และได้รับแจ้งว่า แรงงานไทยจะสามารถกลับเข้าไปทำงานที่อิสราเอลได้ โดย PIBA อนุญาตให้แรงงานที่ทำงานครบ 5 ปี 3 เดือน และกลับไทยเนื่องจากสงคราม รวมถึงกลับไทยก่อนเกิดสงคราม 3 – 4 ปี กลับไปทำงานได้

ภายใต้เงื่อนไข และแรงงานไทยที่อยู่ในอิสราเอลโดยไม่มีวีซ่า และทำงานยังไม่เกิน 5 ปี 3 เดือน จะต่อวีซ่าให้ถึงพฤศจิกายน 2567 ส่วนกลุ่มที่กำลังจะครบสัญญา 5 ปี 3 เดือน แต่ไม่เกินเมษายน 2567 และยังอยู่ในอิสราเอล PIBA จะดำเนินการต่อวีซ่าให้อีก 1 ปี ทั้งนี้ PIBA อยู่ระหว่างการเตรียมออกประกาศแจ้งข้อมูลรายละเอียดและข้อกำหนดต่างๆ ให้ทราบต่อไป และกระทรวงแรงงานจะแจ้งให้แรงงานไทยรับทราบถึงรายละเอียดทั้งหมดอีกครั้ง

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image