พบผู้ครอบครอง อีกัวน่าเขียว 3,419 ตัว อุทยานประกาศ ต่อไปห้ามนำเข้า หวั่นแพร่พันธุ์กว่านี้

กรมอุทยานฯ สั่งห้ามนำเข้า อีกัวน่าเขียว หวั่นแพร่พันธุ์ สร้างความเดือดร้อน พบมีผู้ครอบครอง 244 ราย 3,419 ตัว

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน นายอรรถพล เจริญชันษา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า เนื่องด้วยสถานการณ์ที่ปรากฏตามข่าวเกี่ยวกับการพบอีกัวน่าจำนวนมากอาศัยอยู่ในพื้นที่ธรรมชาติใน จ.ลพบุรี และกัดกินพืชผลทางการเกษตรของประชาชน โดยมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ อีกัวน่าที่พบเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ซึ่งไม่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย ขณะนี้ยังไม่ปรากฏสาเหตุที่แน่ชัดของการพบชนิดพันธุ์ดังกล่าวในธรรมชาติ

นายอรรถพลกล่าวอีกว่า ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้ปัญหาดังกล่าวขยายเพิ่มมากขึ้น จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 และมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 ประกอบกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เรื่อง กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าควบคุม พ.ศ.2565 ซึ่งออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562

กรมอุทยานแห่งชาติฯ จะไม่พิจารณาอนุญาตให้นำเข้าสัตว์ป่า ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว เพื่อเป็นมาตรการควบคุมปริมาณภายในประเทศ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ดังนี้ กลุ่มที่ 1 สัตว์ป่าที่ได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ วงศ์อีกัวน่า (Family Iguanidae) ลำดับที่ 640 อีกัวน่าทุกชนิดในสกุล Iguana (Iguana spp.) ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisement

อธิบดีกรมอุทยานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับข้อมูลการครอบครองอีกัวน่าเขียว ปัจจุบันมีผู้แจ้งครอบครอง 244 ราย รวมทั้งสิ้น 3,419 ตัว โดย จ.ชลุบรี ครอบครองมากสุด 982 ตัว อย่างไรก็ตามสำหรับการประกาศห้ามนำเข้าดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันและเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะสามารถควบคุมประชากรอีกัวน่าที่ถูกปล่อยอยู่ในธรรมชาติได้ ซึ่งขณะนี้กำลังเร่งสำรวจจำนวนที่แท้จริง หากสามารถควบคุมประชากรอีกัวน่าเขียวได้แล้ว ก็อาจมีการพิจารณาให้นำเข้าอีกครั้ง

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image