ชัชชาติ ห่วงผล PISA เด็กไทยต่ำ ทำต่างชาติเมินลงทุน สั่งยกระดับการศึกษานักเรียน กทม.

ชัชชาติ ห่วง PISA เด็กไทยต่ำ ทำต่างชาติเมินลงทุน สั่งยกระดับการศึกษา ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ที่ชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยถึงผลการประเมิน PISA 2022 ของประเทศไทย ที่นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยทุกวิชาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ว่า เรื่องการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญ หากการศึกษายังมีคุณภาพไม่ดี สุดท้ายการพัฒนาและการแก้ปัญหาเมืองก็จะเป็นไปได้ยาก จึงได้สั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ความสำคัญและใส่ใจกับเรื่องนี้โดยตรง เพราะผลการประเมิน PISA (Programme for International Student Assessment) หรือโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล) ซึ่งได้มีการประเมินเรื่องความฉลาดรู้ (Literacy) ใน 3 ด้าน ได้แก่ ความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ความฉลาดรู้ด้านการอ่าน และความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ เป็นมาตรฐานการประเมินที่ทั่วโลกจะได้เห็นว่าคุณภาพของเด็กไทยเป็นอย่างไร คุณภาพของแรงงานไทยเป็นอย่างไร ซึ่งส่งผลต่อกระทบความน่าเชื่อถือและมีผลกับการตัดสินใจลงทุนในกรุงเทพฯและระดับประเทศด้วย

“ซอฟต์เพาเวอร์คือพลังในการดึงดูดโดยไม่ต้องบังคับ ซึ่งเรื่องการศึกษาเป็นซอฟต์เพาเวอร์ที่ต้องให้ความสำคัญก่อนทุกเรื่อง เพราะคุณภาพของคนเป็นพลังในการดึงดูดการลงทุนจากทั้งในประเทศและนอกประเทศ หากเราทำตรงนี้ไม่ได้ การจะเอาชนะใจคนให้เขามาลงทุนกับเราก็เป็นเรื่องยาก” นายชัชชาติกล่าว

Advertisement

นายชัชชาติกล่าวว่า เราสร้างคนแล้วคนก็จะมาสร้างเมือง ถ้าคนไม่มีคุณภาพก็ยากที่จะสร้างเมืองที่มีคุณภาพได้ เชื่อว่าหลายสิ่งที่ทำในช่วงที่ผ่านมา ทั้งการเรียนแบบให้เด็กเป็นศูนย์กลาง การนำเทคโนโลยีมาใช้ในห้องเรียนให้มากขึ้น การลดภาระครูเพื่อให้ครูมีเวลากับเด็กมากขึ้น จะทำให้คุณภาพการศึกษาของ กทม.เป็นไปในทิศทางที่ดี และวันนี้ได้มอบหมายให้ นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าฯกทม. หาแนวทางยกระดับการศึกษาของนักเรียนในสังกัด กทม. เพิ่ม Action Plan ต่างๆ และกำหนดงบประมาณให้สอดคล้อง โดยเป้าหมายขั้นต้นต้องให้มีผลคะแนนการประเมิน PISA ในครั้งต่อไปอยู่ในมาตรฐานของ OECD” ผู้ว่าฯกทม.กล่าว

ด้านนายศานนท์กล่าวเสริมว่า เบื้องต้นจะมีการพิจารณา ศึกษาแนวทางในการปรับปรุงแนวข้อสอบต่างๆ ให้อยู่ในระดับเดียวกันกับ PISA ที่เป็นการสอบโดยเน้นการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ พร้อมกับอาจจะนำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูด้วย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image