‘พิพัฒน์’ ถกบอร์ด ป.ป.ส. บูรณาการแก้ปมยาเสพติดในกลุ่มแรงงาน

‘พิพัฒน์’ ถกบอร์ด ป.ป.ส. บูรณาการแก้ปมเสพติดในกลุ่มแรงงาน

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ที่ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (คณะกรรมการ ป.ป.ส.) ครั้งที่ 4/2566 โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม คณะกรรมการ ป.ป.ส. เรือเอก สาโรจน์ คมคาย ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

นายพิพัฒน์กล่าวว่า การประชุมในวันนี้เป็นไปตามนโยบายของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด และตั้งเป้าหมายว่าจะลดปัญหายาเสพติดให้ได้อย่างมีนัยยะภายในระยะเวลา 1 ปี โดยในส่วนของกระทรวงแรงงานได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าว ภายใต้การดำเนินโครงการ 3 โครงการ คือ 1.โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้แก่ โครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด (สตป.) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (TO BE NUMBER ONE) และสนับสนุนให้กรมสุขภาพจิตในงาน TO BE NUMBER ONE 2.โครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้แรงงานห่างไกลยาเสพติด ของกรมการจัดหางาน ซึ่งมีเป้าหมายดำเนินโครงการครั้งแรกในปี งบประมาณ 2567 จำนวน 662,500 คน และ 3.โครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบการ ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ได้แก่ โครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส./โรงงานสีขาว)

Advertisement

“ในปี 2566 เราได้ทำให้แรงงานมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 759,692 คน มยส.จำนวน 773 แห่ง โรงงานสีขาว จำนวน 1,361 แห่ง และโครงการส่งเสริมการจัดการป้องกันและป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงานนอกระบบ นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานและกระทรวงศึกษาธิการยังได้เร่งจัดศูนย์ฝึกอาชีพ พัฒนาบุคลากร เพื่อให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ไม่ให้ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนยุ่งเกี่ยวกับวงจรยาเสพติดด้วย” นายพิพัฒน์กล่าว

รมว.แรงงานกล่าวอีกว่า รัฐบาลและกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นอย่างมาก เนื่องจากเชื่อมโยงผลกระทบถึงพี่น้องแรงงานไทยทุกคน หากสามารถแก้ไขปัญหาได้ก็จะสามารถลดความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมาก

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image