จุดความร้อนพุ่งพรวด กัมพูชา 2.4 พันจุด ไทย 130 จุด ต้นเหตุปัญหาฝุ่น

จุดความร้อนพุ่งพรวด กัมพูชา 2.4 พันจุด ไทย 130 จุด ต้นเหตุปัญหาฝุ่น

วันที่ 30 มกราคม สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ จิสด้า(GISTDA) เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ระบบ VIIRS ของวันที่ 29 มกราคม 2567 พบจุดความร้อนทั้งประเทศ 130 จุด ส่วนใหญ่พบในพื้นที่เกษตร 63 จุด พื้นที่เขต สปก. 27 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 18 จุด ชุมชนและอื่น 14 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 6 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 2 จุด โดยจังหวัดที่พบจำนวนจุดความร้อนสูงสุด 3 อันดับแรก  ปราจีนบุรี 22 จุด  สระแก้ว 8 จุด นครนายก 7 จุด

ในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านที่พบจุดความร้อนมากสุดอยู่ที่กัมพูชา 2,456 จุด ตามด้วย พม่า 492 จุด ลาว 137 จุด เวียดนาม 113 จุด และมาเลเชีย 21 จุด

ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ส่งผลกระทบให้กับระบบต่างๆ ของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยกำลังจะได้ใช้ระบบ THEOS-2 อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง 1 ในภารกิจสำคัญของระบบนี้ คือการสำรวจ วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ได้อย่างแม่นยำและทันท่วงที เพื่อการสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้วางแผน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น

Advertisement

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรง GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image