‘พิพัฒน์’เคลียร์ กระทู้ถามสด ปัญหาขาดแรงงาน ตั้งเป้าปี 70 ป.ตรี มีรายได้เดือนละ 25,000 บาท

‘พิพัฒน์’ เคลียร์ กระทู้ถามสด ปัญหาขาดแคลนแรงงาน มุ่งเน้น Reskill-Upskill-Newskill โดย MOU 4 กระทรวง มท.-อว. -ศธ.-รง. แล้ว เผยตั้งเป้าปี 2570 ป.ตรี มีรายได้เดือนละ 25,000 บาท
 
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตอบกระทู้ถามสด โดยนางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ส.ส.เพชรบุรี พรรครวมไทยสร้างชาติ เรื่องแนวการแก้ไข ปัญหาขาดแคลนแรงงาน และยกระดับทักษะฝีมือแรงงานไทย

นายพิพัฒน์ กล่าวว่า รัฐบาลมีมาตรการ และแนวทางในการส่งเสริมและยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน โดยมุ่งเน้นไปที่การ Reskill, Upskill และ New skill เพื่อให้แรงงานไทยมีทักษะและความรู้ความสามารถที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคต

ส่วนในมาตรการ และแนวทางในการสร้างความเชื่อมโยงหน่วยงานด้านการศึกษาและด้านแรงงานนั้น กระทรวงแรงงานได้ร่วมมือกับ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเน้นการบูรณาการความรู้ และทักษะจากทั้งภาคการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม

นอกจากนี้กระทรวงแรงงานยังได้จัดทำ โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการต่างๆ เพื่อจัดฝึกอบรมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

Advertisement

สำหรับแนวทางในการยกระดับคุณภาพวิชาการ และหลักสูตรของสถาบันการศึกษาสายอาชีพนั้น กระทรวงแรงงานได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาสายอาชีพต่างๆ เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเน้นการบูรณาการความรู้ และทักษะจากภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานยังได้จัดทำโครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการต่างๆ เพื่อจัดฝึกอบรมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในสถาบันการศึกษาสายอาชีพ

นายพิพัฒน์ กล่าวว่า การสร้างแรงจูงใจให้กับน้องๆ ที่จะเข้าสู่การทํางานหลังจากสําเร็จการศึกษา กระทรวงแรงงานจะเน้นไปที่การสร้างความมั่นใจ เมื่อสําเร็จการศึกษาออกไปแล้ว จะมีงานทําแน่นอน โดยเฉพาะในเรื่องของสายวิชาชีพ ซึ่งในปัจจุบันการผลิตของสายอาชีวะ ผลิตออกมาไม่พอ ที่จะป้อนเข้าสู่สถานประกอบการต่างๆ เช่น คนอยากจะเรียนสายสามัญ กระทรวงแรงงานจะเน้นไปที่การให้ความรู้และความเข้าใจว่าสิ่งที่น้องๆ อยากจะเรียนนั้น จะต้องเรียนให้จบและมั่นใจว่าเมื่อจบแล้ว พอใจที่จะไปทํางานในวิชาชีพนั้น และถ้าในคนที่อยากเรียนสายอาชีวะแล้ว แต่ไม่มีความต้องการอยากไปทํางานในสายอาชีพ กระทรวงแรงงานมีโครงการฝึกอบรม Reskill Upskill ให้กับน้องๆ ประมาณ 4 ล้านตำแหน่ง โดยร่วมกับสถานประกอบการต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันส่วนนี้ กระทรวงแรงงานยังมีโครงการส่งน้องๆ ไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งปัจจุบันได้ส่งไปแล้วกว่า 3,000 คน

นายพิพัฒน์ กล่าวว่า การกระตุ้นให้น้องๆเกิดแรงจูงใจในการเข้าสู่การศึกษาสายอาชีพนั้น กระทรวงแรงงานจะทำการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ให้เด็กที่จะจบออกมาใหม่ทุกคน ได้ทราบว่าสิ่งที่ท่านเรียนจบมาท่านจะมีโอกาสก้าวไปสู่ในระดับประเทศที่เป็นวิชาชีพ ที่มีค่าแรงไม่น้อยกว่า 15,000 บาท สำหรับปริญญาตรี และทางนโยบายของรัฐบาลตั้งเป้าไว้ว่าในปี 2570 น้องๆ ที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีควรจะมีรายได้เดือนละ 25,000 บาท

“กระทรวงแรงงานยังประสานกับสถานประกอบการต่างๆ ที่มีบริษัทแม่อยู่ในต่างประเทศ เพื่อส่งให้น้องๆ ได้มีโอกาสไปอบรม และฝึกงานในต่างประเทศ ในบริษัทแม่ที่อยู่ในประเทศต้นทาง เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษาเกิดแรงจูงใจในการเข้าสู่การศึกษาสายอาชีพมากขึ้น” รมว.แรงงาน กล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image