รองผู้ว่าฯแจงยิบ จัดหา ‘ถังขยะในที่สาธารณะ’ ทำไมช้า ลั่น ‘ไม่อยากเอื้อรายใด’

รองผู้ว่าฯ แจงยิบทำไมช้า จัดหา ‘ถังขยะในที่สาธารณะ’ ประชุมถี่ สเปกต้องได้ ลั่น ไม่อยากเอื้อเอกชนรายหนึ่งรายใด

เมื่อวันที่ 3 เมษายน นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงกรณีที่สื่อออนไลน์เผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการจัดหาถังขยะที่จะนำไปตั้งวางในพื้นที่สาธารณะ ว่าขั้นตอนการทำงานเป็นไปด้วยความล่าช้านั้น

นายจักกพันธุ์ชี้แจงว่า ตามที่ สำนักสิ่งแวดล้อมได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปี 2567 เพื่อดำเนินการจัดหาถังขยะ 3 ประเภท ประกอบด้วย

1.ถังขยะแยกประเภท ขนาด 85 ลิตร พร้อมฐานรอง จำนวน 12,000 ชุด ชุดละ 3 ใบ รวม 36,000 ใบ สำหรับตั้งวางในที่สาธารณะ สวนสาธารณะ พื้นที่กลางแจ้งของอาคารสถานที่ราชการ

Advertisement

2.ถังขยะแยกประเภท ขนาด 130 ลิตร จำนวน 25,000 ชุด ชุดละ 4 ใบ รวม 100,000 ใบ สำหรับตั้งวางในชุมชน พื้นที่ภายในอาคาร สถานที่ราชการ สถานีบริการน้ำมันที่ร่วมโครงการคัดแยกขยะ

3.ถังขยะเศษอาหาร ขนาด 100 ลิตร จำนวน 101,265 ใบ สำหรับผู้ลงทะเบียนแยกเศษอาหาร เพื่อให้สำนักงานเขตเข้าไปจัดเก็บเป็นประจำ เช่น ร้านอาหาร จุดทิ้งขยะเศษอาหารของชุมชน หมู่บ้าน แฟลต คอนโดมิเนียม

Advertisement

ทั้งนี้ การจัดหาถังขยะทั้ง 3 ประเภทนั้น สำนักสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่มตั้งแต่การประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 เป็นต้นมา การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตข้อกำหนด (TOR) การจัดทำร่าง TOR การสืบราคา การจัดทำราคากลาง

“ที่ผ่านมา คณะกรรมการได้จัดการประชุมหลายครั้ง เพื่อจัดทำร่างขอบเขตข้อกำหนด (TOR) ถังขยะแต่ละประเภท โดยใช้เวลาสืบค้นข้อมูลประกอบการจัดทำร่าง TOR เช่น คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ผลิตถังขยะ รูปแบบ ขนาด ล้อ ฝาถังขยะ และอุปกรณ์ที่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและวัตถุประสงค์ในการใช้งานจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

รวมถึงการบริหารจัดการหลังจากนำถังขยะไปติดตั้งแล้ว เพื่อนำมากำหนดรูปแบบ ขนาด และวัสดุที่นำมาใช้ในการจัดทำถังขยะ การตรวจสอบคุณภาพของวัสดุที่นำมาจัดทำขยะ ตลอดจนคำนึงถึงความสามารถในการเข้ายื่นข้อเสนอราคาได้หลายราย โดยทุกขั้นตอนได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่เอื้อประโยชน์แก่เอกชนรายใดรายหนึ่ง” นายจักกพันธุ์เผย

ซึ่งคณะกรรมการได้จัดทำร่าง TOR เสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนมกราคม 2567 จากนั้นได้ขอความเห็นชอบร่าง TOR และสืบราคา โดยจัดทำราคากลางแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ขณะนี้อยู่ระหว่างการรายงานเพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ซึ่งในการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนไม่ได้ล่าช้าแต่อย่างใด

“การจัดหาถังขยะทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ ถังขยะแยกประเภท ขนาด 85 ลิตร ถังขยะแยกประเภท ขนาด 130 ลิตร ถังขยะเศษอาหาร ขนาด 100 ลิตร เพื่อนำไปตั้งวางในพื้นที่สาธารณะหรือตามจุดที่กำหนด ทุกอย่างจะเป็นไปตามขั้นตอน การเลือกวัสดุที่ใช้ผลิตถังขยะ จะต้องมีคุณภาพมีขนาดรูปแบบตามที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและวัตถุประสงค์ในการใช้งานเป็นสำคัญ” นายจักพันธุ์กล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image