‘วราวุธ’ ย้ำ พม. ดันนโยบาย 5×5 ฝ่าวิกฤติประชากร สอดรับแนวทาง UN-WHO

‘วราวุธ’ ย้ำ พม. ดัน นโยบาย 5×5 ฝ่าวิกฤติประชากร สอดรับแนวทาง UN-WHO รองรับสังคมสูงวัย

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ที่บริเวณหน้าอาคารสุเมธตัวติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จ.เพชรบุรี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้ร่วมกับองค์การอนามัยโลก (WHO) ออกแผนเกี่ยวกับการตั้งนโยบายทศวรรษที่เกี่ยวกับการสูงอายุ ซึ่งแบ่งการดำเนินการเป็น 4 ส่วน

ส่วนแรก เรื่องการปรับแนวความคิดและทัศนคติ ตลอดจนนโยบายต่อสังคมสูงวัย ส่วนที่สอง เรื่องการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้สูงวัยและใช้องค์ความรู้และศักยภาพของผู้สูงวัยให้มีประโยชน์ต่อสังคม ส่วนที่สาม เรื่องการบูรณาการ การดูแลผู้สูงอายุโดยยึดผู้สูงอายุนั้นเป็นศูนย์กลาง และส่วนที่สี่ เรื่องการเข้าถึงการดูแลระยะยาวให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังเข้าไม่ถึง ซึ่งเป็นแนวทางที่องค์การสหประชาชาติได้ร่วมมือกับทางองค์การอนามัยโลก และที่สำคัญสอดคล้องกับนโยบาย 5 × 5 ฝ่าวิกฤติประชากร ที่ทางกระทรวง พม. นั้นได้นำเสนอต่อสหประชาชาติ และได้รับการรับรองจากทางคณะรัฐมนตรีจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

นายวราวุธ กล่าวว่า ทั้งนี้ ขอย้ำอีกครั้งว่าวันนี้ปัญหาเรื่องสังคมสูงวัยเป็นสิ่งที่สำคัญ และเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยและอีกหลายประเทศ ทางกระทรวง พม. ขอความร่วมมือไปยังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกระทรวง พม. ได้ดำเนินการตามนโยบาย 5 x 5 ฝ่าวิกฤตประชากร ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว

Advertisement

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image