สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวง ร.9

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 5 เมษายน ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง มหาเถรสมาคมร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันที่ 5 ของเดือน สำหรับวันนี้เป็นครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ พระราชาคณะ พระสังฆาธิการทุกระดับ ทุกวัดในเขตกรุงเทพมหานคร รวมกว่า 500 รูป เข้าร่วมในพิธี และมีนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงกล่าวสัมโมทนียกถา ก่อนทรงวางพานพุ่มเครื่องสักการะ และทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้น นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ ในฐานะประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ที่บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม จากนั้นจุดเครื่องบูชาทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

จากนั้น สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงนำพระสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล โดยใช้บทสวดสำหรับงานพิธีอวมงคล ทั้งสิ้น 15 บท คณะสงฆ์และฆราวาสสงบนิ่งเจริญจิตตภาวนา น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล อาทิ อะริยะธะนะคาถา, อะนัตตะลักขะณะสุดตัง, บทขัดอาทิตตะปะริบายะสูตร และธัมมะนิยามะสุดตัง จากนั้นคณะสงฆ์ตลอดจนพสกนิกรที่อยู่ภายในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ร่วมกันเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชโดยพร้อมเพรียงกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลนี้ ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก ต่างมาจับจองพื้นที่ตั้งแต่ช่วงบ่ายจนแน่นบริเวณรอบพระอุโบสถ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เตรียมเก้าอี้บริเวณรอบพระอุโบสถ และเตรียมหนังสือบทสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 2,000 เล่มมาแจกกับประชาชน โดยก่อนจะมีการสวดมนต์นั้นได้มีพระราชเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม มาเป็นพิธีกรบรรยายธรรมและลำดับขั้นตอนต่างๆ ให้แก่ประชาชนและร่วมสวดมนต์ด้วยความสงบ ทั้งนี้ ขณะที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช เสด็จกลับ ประชาชนที่เฝ้ารอรับเสด็จต่างเปล่งเสียง ทีฆายุโก โหตุสังฆราชา ดังกึกก้อง

 

 

 

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon