อย. เตือนอย่าหลงเชื่อเครื่องดื่มโอ้อวดสรรพคุณ ดื่มแล้วอารมณ์ดี

นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่มีกระแสทางสื่อออนไลน์กล่าวถึงผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชนิดหนึ่งว่าเมื่อดื่มแล้วจะช่วยให้หลับสบาย อารมณ์ดี สดชื่น คลายเครียด คลายกังวล นั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ดำเนินการตรวจสอบพบว่าเป็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์ทางเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการกล่าวอ้างสรรพคุณ คุณประโยชน์ คุณภาพเพื่อประโยชน์ทางการค้า ต้องได้รับความเห็นชอบจาก อย. ก่อน ผู้ขออนุญาตจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์การกล่าวอ้างนั้น ๆ และต้องไม่แสดงสรรพคุณในการบำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค และไม่หลอกลวงหรือทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ส่วนการแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มต้องเป็นไปตามที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและเรื่องฉลาก กำหนด ซึ่งต้องไม่เป็นเท็จหรือหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร หรือไม่ทำให้เข้าใจผิดในสารสําคัญ หรือเข้าใจว่ามีส่วนผสมอยู่ในอาหารโดยที่ไม่มีวัตถุนั้นผสมอยู่ หรือมีผสมอยู่ในปริมาณที่ไม่อาจแสดงสรรพคุณได้

นพ.พูลลาภ กล่าวต่อว่า อย.จะได้ดำเนินการระงับการโฆษณาและเชิญผู้เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และเจ้าของสื่อ มาดำเนินการตามกฎหมาย และประสานไปยังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อดำเนินการตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้อง กรณีเป็นการโฆษณาสรรพคุณ คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์อาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท และหากพิสูจน์ได้ว่า เป็นการโฆษณาโดยแสดงคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณอาหารอันเป็นเท็จ โอ้อวด หรือหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดย ไม่สมควร มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีพบการแสดงฉลาก ไม่ถูกต้อง มีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท หากพิสูจน์ได้ว่า ข้อความบนฉลากเป็นเท็จหรือหลอกลวงให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในเรื่องคุณภาพ เข้าข่ายเป็นฉลากลวง มีโทษจำคุก 6 เดือน – 10 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000-100,000 บาท ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม อย่าโฆษณาด้วยวิธีการต่าง ๆ ในลักษณะที่เกินเลยความเป็นจริง หากผู้บริโภคพบเห็นการอวดอ้างสรรพคุณผลิตภัณฑ์อาหารเกินจริงผ่านช่องทางสื่อต่าง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon