วัดใจแก้ ‘กม.บัตรทอง’ ภาคประชาชนบุกรอ ขู่หากไม่ดี ‘เผาพริกเผาเกลือ’ วางพวงหรีดไว้อาลัย

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 13 กรกฎาคม  นายนิมิตร์ เทียนอุดม ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค น.ส.กรรณิการ์  กิจติเวชกุล  ผู้ประสานงานกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ และนายอภิวัฒน์ กวางแก้ว ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ประเทศไทย และผู้ประสานงานกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ และตัวแทนกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ เดินทางมารวมกันหน้าบริเวณอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) เพื่อรอผลสรุปการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(ฉบับ..) พ.ศ.. ที่มี รศ.วรากรณ์ สามโกเศศ เป็นประธาน พิจารณาครั้งสุดท้ายเพื่อสรุปและเสนอต่อ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560

นายอภิวัฒน์ กล่าวว่า กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ เป็นตัวแทนประชาชนเดินทางมารอผลสรุปของคณะกรรมการฯ ว่าจะพิจารณาเห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนหรือไม่ โดยเฉพาะใน 5 ประเด็นเห็นต่าง ที่ไม่ควรเดินหน้าต่อไป แต่ควรรอการสรุปจากการประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น โดยประเด็นเห็นต่าง ประกอบด้วย 1.แยกเงินเดือนบุคลากรสาธารณสุข 2.จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดซื้อเดิมที่ดีอยู่แล้ว  3.ประเด็นร่วมจ่ายในมาตรา 5 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 แทนที่จะตัดทิ้ง แต่กลับคงไว้ 4.ประเด็นสัดส่วนกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(บอร์ด สปสช.) ที่จะมีการเพิ่มสัดส่วนผู้ให้บริการ วิชาชีพมากกว่าประชาชน และ5.คำนิยาม ไม่ควรเพิ่มคำว่า “เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ” ตามมาตรา 3 เนื่องจากการเพิ่มนิยามคำนี้ จะเป็นการขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของกองทุนในมาตรา 38 ที่ระบุว่ากองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ แต่การแก้ไขกลับเพิ่มนิยามที่จะส่งผลให้ไปจำกัดความหมายของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด้านการสนับสนุน ส่งเสริม การจัดบริการ ซึ่งสามารถสนับสนุนรูปแบบอื่นได้ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นเฉพาะตัวเงิน เช่น สนับสนุนเป็นยาและเวชภัณฑ์ เป็นต้น

“โดยเราจะรอผลการประชุมว่า จะออกมาในรูปแบบใด หากออกมาดีพวกเราก็มีของมอบให้เป็นผลไม้ เงาะ มังคุดแจกกรรมการ แสดงความดีใจที่เห็นแก่ประชาชน แต่หากผลออกมาไม่ดี แก้กฎหมายแล้วแย่ พวกเราก็เตรียมของอีกเช่นกัน แต่พวกเราทำอะไรมากไม่ได้ แค่สาปแช่งเผาพริกเผาเกลือ มีพวงหรีดมาไว้อาลัยกรรมการทุกคน แต่เราก็หวังว่ากรรมการจะมีความรู้แจ้งเห็นธรรมว่าอะไรควรทำเพื่อประชาชน” นายอภิวัฒน์กล่าว

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon