กรมควบคุมโรค กล่าวโทษ ดาราโพสต์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไปแล้ว 19 คน

วันที่ 22 กรกฎาคม นพ.สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวศิลปิน ดารา นักร้อง ผู้มีชื่อเสียง โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในโซเซียลเน็ตเวิร์ค ประเภทอินสตราแกรม นั้น ขอชี้แจงว่า กรณีดังกล่าวนี้เป็นเรื่องที่ เคยดำเนินการแล้วในช่วงต้นปี ของปี พ.ศ.2559 ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการกล่าวโทษยื่นต่อพนั กงานสอบสวนผู้มี อำนาจในการสอบสวนแล้วจำนวนหนึ่ง และอีกจำนวนหนึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน ซึ่งคดีที่ได้ดำเนินกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนไปแล้ว จำนวน 19 ราย

นพ.สุเทพ กล่าวว่า จากที่สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้เฝ้าระวังเกี่ยวกับการกระทำความผิด พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในโซเซียลเน็ตเวิร์ค พบว่า มีการโพสต์เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นศิลปิน ดารา หรือผู้มีชื่อเสียงในวงการบันเทิง การกีฬา หรือเน็ตไอดอล หรือบุคคลที่เป็นที่รู้จักในสาธารณชนทั่วไป หรือสถานประกอบการหรือสถานบริการ ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค เห็นว่าควรมีมาตรการในการควบคุมเกี่ยวกับการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในเรื่องเกี่ยวกับการโฆษณา ตามมาตรา 32 ซึ่งใช้โซเซียลเน็ตเวิร์คในการโฆษณาแฝงโดยใช้ศิลปินดารา หรือผู้มีชื่อเสียงในสาธารณชน ดังนั้นเพื่อป้องกันการเข้าถึ งของเยาวชนและลอกเลียนแบบ หรือชักจูงในการดื่มเครื่องดื่ มแอลกอฮอล์ ซึ่งพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นมีพบกระทบทั้งทางด้านร่างกาย ทรัพย์สิน รวมไปถึงบุคคลอื่น จึงขอวิงวอนศิลปิน ดารา นักร้อง หรือผู้มีชื่อเสียงหยุดการกระทำการโฆษณาดังกล่าว

นพ.สุเทพ กล่าวอีกว่า กลุ่มศิลปิน ดารา นักร้อง รวมไปถึงผู้มีชื่อเสียงในสาธารณชน เป็นบุคคลสาธารณะ จึงไม่ควรกระทำในสิ่งที่ผิดและไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงการมีเจตนาโพสต์กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อประโยชน์ ทางการค้าในโซเซียลเน็ตเวิร์ค ถือเป็นการส่งเสริมการตลาดของบริษัทแอลกอฮอล์ จึงเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และทางบริษัทก็มีความผิดฐานเป็ นตัวการร่วมในการโฆษณาด้วยเช่ นกัน

นพ.สุเทพ กล่าวว่า ส่วนในกรณีที่ประชาชนทั่วไปมี การโพสต์ภาพร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโซเซียลเน็ตเวิร์ค จะเป็นความผิดตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 หรือไม่นั้น กรมควบคุมโรค ขอชี้แจงว่าถ้าการกระทำของประชาชนนั้ นกระทำเพื่อการส่งเสริมการตลาดหรือเพื่อประโยชน์ ในทางการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือมีข้อความชักจูงหรือจูงใจให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงจะเข้าองค์ประกอบความผิ ด ตามมาตรา 32 หากการกระทำดังกล่าวมิได้มี เจตนาเพื่อประโยชน์ในการค้าหรือส่งเสริมการตลาดก็ไม่มีความผิดตามมาตรา 32 แต่หากการโพสต์ภาพร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ห้ามจำหน่าย หรือห้ามดื่ม หรือเวลาขับขี่ ก็จะต้องรับผิดในมาตราอื่นตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 แล้วแต่กรณี

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ชาวนาน้ำตาตก! เดือดร้อนหนักนาข้าวกว่า 1,000 ไร่จมน้ำลึกเป็นเมตรวอนช่วยเหลือ
บทความถัดไปวงเสวนาดูเมฆเผย ไม่ได้ดู‘เมฆ’เพื่อความรื่นรมย์เท่านั้น แต่เพื่อป้องกันตัวเอง