ชาวเทพาย้ำจุดยืนคัดค้าน โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาเต็มที่

เมื่อวันที่ 14 กันยายน ที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กลุ่มเครือข่ายคนสงขลาปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน นำโดยนายดิเรก เหมนคร และชาวบ้านรวมกว่า 30 คน เดินทางมายื่นหนังสือขอข้อมูลรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรืออีเอชไอเอ และรายงานการประชุมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ (คชก.) โดยมีนายสุโข อุบลทิพย์ รองเลขาธิการสผ.มารับเรื่องไว้

นายดิเรก กล่าวว่า ที่ผ่านมากลุ่มเครือข่ายยังคงมีความเคลือบแคลงใจมาตลอดเกี่ยวกับรายงานอีเอชไอเอ เพราะข้อมูลมีความเป็นเท็จไม่จริงในหลายประเด็น รวมทั้งกระบวนการรับฟังความคิดเห็นที่ชาวบ้านไม่มีส่วนร่วม ซึ่งเมื่อวันที่ 13 กันยายน ตนได้เข้าร่วมการประชุมรับฟังข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา และโครงการท่าเทียบเรือสำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหิน ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา โดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เป็นผู้จัดประชุม มีตัวแทนจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาร่วมพูดคุย ซึ่งตนฟังข้อมูลมาทั้งวัน สรุปว่าพวกเราไม่ยอมรับรายงานฉบับนี้ เพราะไม่เห็นด้วยในหลายๆประเด็น

 


ตัวแทนเครือข่ายฯ กล่าวอีกว่า ครั้งนี้เดินทางมาที่สผ.อีกครั้ง เพื่อมาขอคัดถ่ายรายงานอีเอชไอเอ และมติการประชุมของคชก. เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ที่ผ่านมา รวมทั้งรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ กฟผ. จะมายื่นให้ที่สผ. เพื่ออยากทราบข้อมูลของรายงานก่อนที่จะผ่านไปยังคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พวกเราเห็นบทเรียนจากในพื้นที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง ซึ่งภาพเหล่านั้นอาจจะเป็นอนาคตของชาวเทพา เกรงว่าจะเกิดผลกระทบเช่นเดียวกับแม่เมาะ ซึ่งหลังจากนี้พวกเราจะเดินหน้าคัดค้านอย่างเต็มที่

ขณะที่กลุ่มชาวบ้านยืนยันว่า กฟผ.ไม่เคยเข้ามาคุยกับชาวบ้าน เจ้าหน้าที่รัฐมักอ้างว่าทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่เสื่อมโทรม ทั้งที่ในพื้นที่มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดี ส่วนกระบวนการมีส่วนร่วมที่กฟผ.มักนำเสนอให้สังคมเห็นว่ามีการจัดเวทีนั้น ก็มักจะนำสิ่งของมาหลอกล่อให้ชาวบ้านมาเข้าร่วมในเวที เช่น ข้าวสาร ร่ม อีกทั้งยังคัดค้านไม่ให้กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาเข้าร่วมอีกด้วย

ด้านนายสุโข กล่าวว่า ทางสผ.ยินดีจะให้ข้อมูลการประชุมดังกล่าวตามที่กลุ่มเครือข่ายร้องขอมา ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบของพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540 สำหรับรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ทางกฟฝ.จะต้องส่งให้สผ. เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมล้อมแห่งชาติก่อนจะส่งต่อไปยังคณะรัฐมนตรีนั้น ขณะนี้สผ.ยังไม่ได้รับรายงานฉบับสมบูรณ์ดังกล่าว