สธ.ชู รพ.ระยองประสบความสำเร็จ ‘โรงพยาบาลไร้กระดาษ’ ลดใช้แฟ้มเอกสาร

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม นพ.โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 6 ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการดำเนินงานดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 ตามนโยบายของ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง

นพ.โสภณกล่าวว่า โรงพยาบาลระยองได้จัดทำโครงการ “โรงพยาบาลไร้กระดาษ” (Paperless) จัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานผู้ป่วย ผลการตรวจทางปฏิบัติการ ข้อมูลโรค ใบสั่งยา พร้อมสแกนเก็บข้อมูลของผู้ป่วยเพิ่มเติมหลังแพทย์ตรวจเสร็จที่หน้าห้องตรวจ นอกจากนี้เพิ่มช่องทางการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติที่นั่งรอ สามารถทราบขั้นตอนของการเข้ารับการรักษา เช่น กำลังพบแพทย์ รอรับยา รอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ เป็นต้น ผลการดำเนินงานพบว่า ผู้รับบริการได้รับบริการอย่างรวดเร็ว ลดขั้นตอนและเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองได้ สะดวกในการส่งต่อข้อมูลสุขภาพเพื่อการรักษาต่อในโรงพยาบาลอื่นๆ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอย่างมาก ซึ่งโรงพยาบาลจะพัฒนาให้เต็มรูปแบบและช่วยให้โรงพยาบาลลดปริมาณการใช้กระดาษ ลดค่าใช้จ่ายกระดาษ หมึกพิมพ์ และลดพื้นที่สำหรับการจัดเก็บเอกสารจำนวนมาก

นพ.โสภณกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราได้ทำโครงการ “สำนักงานไร้กระดาษ ลดกระดาษ” เป็นโครงการต้นแบบ ใช้เทคนิค 3R Reuse Recycle Reduce ภายหลังจากการทดลองดำเนินงานมา 1 ปี พบว่าลดการใช้กระดาษได้ถึงร้อยละ 24 ตั้งเป้าในปี 2561 ลดปริมาณการใช้กระดาษร้อยละ 50 เพิ่มการใช้เทคโนโลยีทดแทนการใช้กระดาษ 5 ชนิด และพัฒนางานนวัตกรรมไร้กระดาษ 10 งาน เช่น ติดต่อสื่อสารและจัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ใช้กระดาษ 2 หน้าในการร่างหนังสือ สแกนเอกสารเก็บในแฟ้มคอมพิวเตอร์ ลดการแจกเอกสารประกอบการประชุม ใช้ QR Code นำขึ้นเว็บไซต์ สร้างแบบสอบถามระบบ Online/Internet การใช้ Mobile Application เป็นต้น เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษปีละมากกว่า 1,300 รีม

ทั้งนี้ หน่วยงานทั้ง 2 แห่ง เป็นต้นแบบ “โรงพยาบาล/สำนักงานไร้กระดาษ” ที่จะขยายไปให้ครบหน่วยบริการเต็มพื้นที่ในเขตสุขภาพที่ 6 ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ จันทบุรี ชลบุรี ตราด และระยอง ตามแผนส่งเสริมหน่วยบริการดำเนินการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน (GREEN & CLEAN Hospital) เพื่อช่วยลดภาวะวิกฤตป่าไม้ลดลง มลภาวะโลกร้อน ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากคนไทยใช้กระดาษเฉลี่ยปีละ 3.9 ล้านตัน หรือคนละประมาณ 60 กิโลกรัมต่อปี


 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้“สนธิรัตน์” ลั่นไม่ถึง 10 ปี ไทยจะหลุดกลุ่ม”ต้องจับตามอง”ตาม กม.สหรัฐ
บทความถัดไป2 ล้อไทยเรียก 40 นักปั่น เก็บตัวลุยศึก ชิงแชมป์เอเชีย และอชก. 18