คพ.หวั่นขยะล้นเมือง ขอความร่วมมือ’ลดทิ้ง’ช่วงเทศกาลใหม่

กรมควบคุมมลพิษ ขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยว ลดทิ้งขยะตามแหล่งท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ หลังพบปริมาณขยะมูลฝอยในแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นในปี 2559

นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า รัฐบาลได้มีนโนบายการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้การท่องเที่ยวเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวนิยมเข้าไปเที่ยวไปในแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยในแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวต่างๆ นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติทั่วประเทศ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นอุทยานแห่งชาติ ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก และเกิดขยะมูลฝอยขึ้น โดยแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมจากปี 2559 ได้แก่ เขาใหญ่ มีปริมาณนักท่องเที่ยว 1,335,000 คน ดอยอินทนนท์ มีปริมาณนักท่องเที่ยว 806,000 คน เอราวัณ มีปริมาณนักท่องเที่ยว 692,000 คน หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี มีปริมาณนักท่องเที่ยว 1,731,570 คน เป็นต้น

นางสุณีกล่าวว่า ปี 2559 มีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นทั่วประเทศ 27.06 ล้านตัน หรือ 74,130 ตัน/วัน มีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยต่อคนเพิ่มขึ้นจาก 1.13 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 2558 เป็น 1.14 กิโลกรัม/คน/วัน โดยจังหวัดที่มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นต่อวันสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี นครราชสีมา สมุทรปราการ และขอนแก่น กรมควบคุมมลพิษ ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาขยะมูลฝอยในแหล่งท่องเที่ยวที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ไขปัญหา จึงได้ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบที่ดีในการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้คัดเลือกพื้นที่นำร่อง ดำเนินการในปี 2560-61 คือ เกาะพีพี เกาะเสม็ด เมืองพัทยาและเกาะล้าน จังหวัดเพชรบูรณ์ และอุทยานแห่งชาตินำร่อง 10 แห่ง ได้แก่ 1) อุทยานแห่งชาติเขาเเหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด 2) อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 3) อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 4) อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 5) อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี 6) อุทยานแห่งชาติเอราวัณ 7) อุทยานแห่งชาติภูกระดึง 8) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง 9) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา และอุทยานแห่งชาติตะรุเตา

ทั้งนี้ คพ.จึงขอความร่วมมือให้นักเที่ยวปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ท่องเที่ยวหรืออุทยานการท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติทั่วประเทศ หากนำอาหารหรือสิ่งใดเข้าไปในพื้นที่ให้นำออกมาทิ้งตามจุดที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้ เพื่อรักษาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้คงสวยงามต่อไป นางสุณีกล่าว
//

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image