อธิบดีกรมสวัสดิการฯ ชวนเสนอชื่อ “สตรีดีเด่น” ประจำปี’61

เมื่อวันที่ 1 มกราคม นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กสร.เชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานดีเด่นประจำปี 2561 เข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับโล่รางวัล และประกาศเกียรติคุณให้สังคมได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของพลังแรงงานสตรีเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2561 โดยแบ่งเป็น 8 ประเภท ได้แก่ 1.สตรีนักบริหารดีเด่น 2.สตรีผู้ปฏิบัติการดีเด่น 3.สตรีเครือข่ายด้านแรงงานดีเด่น 4.สตรีผู้ประกอบอาชีพอิสระดีเด่น 5.ศิลปินสตรีดีเด่น 6.สื่อมวลชนดีเด่น 7.สตรีองค์กรพัฒนาเอกชนดีเด่น 8.สตรีนักวิชาการด้านแรงงานดีเด่น รวมทั้งสิ้น 29 รางวัล


“ทั้งนี้ สามารถเสนอชื่อสตรีทำงานดีเด่นได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 31 มกราคมนี้ โดยส่งข้อมูลไปยังกลุ่มงานแรงงานหญิง เด็ก และเครือข่ายการคุ้มครองแรงงาน กองคุ้มครองแรงงาน ชั้น 10 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร สอบถามเพิ่มเติม 0 2246 8024 ในวันเวลาราชการ หรือ ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.labour.go.th ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมนี้ เป็นต้นไป