ที่สุดอุทยานวิทย์ฯ ม.อุบล สกัดโปรตีนจิ้งหรีด ทำเครื่องดื่มเสริมกล้ามเนื้อ ความหวังใหม่ชาวโลก

วันที่ 6 มกราคม น.ส.จินตนา นภาพร อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ปัจจุบันการเพิ่มขึ้นของประชากรในโลกมีอัตราค่อนข้างสูง เมื่อเทียบอาหารการกินที่มีอยู่ โดยเฉพาะอาหารหลักประเภทโปรตีนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย ซึ่งแหล่งที่มาของโปรตีนหลักๆจะอยู่ที่ เนื้อหมู เนื้อไก่ และเนื้อวัว แต่สัตว์เหล่านี้ใช้เวลาค่อนข้างนาน กว่าจะเจริญเติบโตเพื่อนำมาเป็นอาหารมนุษย์ได้ นักวิทยาศาสตร์จึงมองหาทางเลือกใหม่สำหรับแหล่งโปรตีน โดยองค์การอนามัยโลก และองค์การเกษตรแห่งโลก ได้แนะนำถึงทางออกที่ดีที่สุดเพื่อหาแหล่งโปรตีนเพิ่ม นั่นคือ แมลงชนิดต่างๆที่มีวงชีวิตสั้น ใช้พลังงานในการเลี้ยงน้อยและให้โปรตีนสูงมาก

จินตนา นภาพร

น.ส.จินตนา กล่าวว่า ที่ผ่านมานั้นพื้นที่ภาคอีสานเป็นพื้นที่ที่ประชาชนคุ้นชินกับการบริโภคแมลง โดยเฉพาะจิ้งหรีด โดยหลายๆพื้นที่มีการส่งเสริมให้เลี้ยงจิ้งหรีดกันเป็นอาชีพหลัก สร้างรายได้มหาศาลให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยง โดยจิ้งหรีดพันธุ์ที่นิยมเลี้ยงมากมี 3 ชนิดคือ พันธุ์ ทองดำ ทองแดง และพันธุ์สะดิ้ง จากการศึกษา โดยการสะกัดปริมาณกรดอะมิโน ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของโปรตีน มาเปรียบเทียบระหว่าง เนื้อหมู วัว และไก่ ในปริมาณ เนื้อ 100 กรัมนั้น พบว่า เนื้อหมู ไก่ และวัว มีโปรตีนประมาณ 29-31% เท่านั้น ในขณะที่จิ้งหรีดมีปริมาณโปรตีนมากถึง 80%

“เราได้ข้อสรุปว่า จิ้งหรีดคือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับอาหารที่จะมาทดแทนโปรตีน เพราะพบว่าในจิ้งหรีดนั้นมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายคนเราจำนวนมาก อีกทั้งสามารถนำไปต่อยอดที่จะพัฒนาเป็นสารอาหารอื่นๆจำนวนมาก เช่น โปรตีนสำหรับใช้เฉพาะกลุ่ม เช่น สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ เพราะช่วยในระบบภูมิคุ้มกันได้ดีมาก รวมทั้งยังช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนอีกด้วย โดยในเวลานี้ ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ผลิตสารสกัดโปรตีนจิ้งหรีดออกมา 2 รูปแบบ คือ แบบการชงดื่ม แบบเดียวกับเครื่องดื่ม เวย์ โปรตีน โดยปริมาณโปรตีนนั้นเทียบเคียงกับเครื่องดื่มโปรตีนยี่ห้อดัง ยี่ห้อหนึ่งได้เลย สำหรับรสชาตินั้นเราได้แต่งรส และกลิ่นเป็นรสช็อคโกแลต ดื่มเข้าไปหากไม่บอกจะไม่ทราบเลยว่าเป็นจิ้งหรีด” น.ส.จินตนา กล่าว

       

น.ส.จินตนา กล่าวว่า อีกแบบที่ทางคณะทำออกมาคือ ทำเป็นสเน็ค หรือของว่าง คล้ายๆกับไมโลคิ้ว ที่เคยได้รับความนิยมรับประทานกันมากก่อนหน้านี้ แต่ของเราเป็นโปรตีนจิ้งหรีดอัดเม็ดรสช็อคโกแล็ต กินเล่นๆได้โปรตีนสูง เรามีต้นแบบสำหรับหรับเตรียมที่จะผลิตออกสู่ตลาดแล้ว เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับคนไทย โดยเฉพาะเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีด เพราะเวลานี้ ในต่างประเทศทั้งสหรัฐอเมริกา และยุโรปต่างก็ผลิตอาหารโปรตีนมาจากจิ้งหรีดกันแล้ว โดยวัตถุดิบส่วนใหญ่ก็นำเข้าจากประเทศไทยนั่นเอง ประเทศไทยได้เปรียบตรงนี้มีจิ้งหรีดพันธุ์ดีๆอย่างทองดำ ทองแดง และสะดิ้ง ที่เลี้ยงง่ายโตเร็ว จำนวนมาก โดยจิ้งหรีด 10 กิโลกรัม เมื่อนำมาทำความสะอาด และสกัดเอาเปลือก และรีดไขมันออก เหลือเฉพาะโปรตีนแล้ว จะมีเหลือประมาณ 2 กิโลกรัม หรือ โปรตีนสกัดจากจิ้งหรีด 1 แก้วกาแฟ ใช้จิ้งหรีดประมาณ 15 กรัม

“เราเคยนำโปรตีนสกัดจากจิ้งหรีด ในรูปแบบการชงดื่ม ไปลองให้นักเพาะกายในฟิตเนสดื่มดูระยะหนึ่ง ได้รับการตอบรับว่าได้ผลดีเทียบเคียงกับเครื่องดื่มโปรตีนยีห้อดัง ที่นักเพาะกายนิยมดื่มกันในเวลานี้เลยทีเดียว”น.ส.จินตนา กล่าว

สะดิ้ง

รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากแนวคิดประกอบกับงานวิจัยและองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัย เกิดเป็นผลงานสู่การประกวดในเวทีนำเสนอไอเดียธุรกิจสตาร์ทอัพ ระดับประเทศ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) โครงการสตาร์ทอัพไทยแลนด์ลีค 2017 เวทีที่สนับสนุนให้นักศึกษาคิดและนำเสนอไอเดียธุรกิจเพื่อนำเงินทุนสนับสนุนไปสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบและไปต่อยอดไอเดียธุรกิจนั้นให้เป็นจริง ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้นำผลงาน โปรตีนสกัดบริสุทธิ์จากจิ้งหรีดออแกนิกส์ 100% เข้าร่วมประกวด ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ได้เกิดจากปัญหาที่ใกล้ตัว

“สมาชิกในทีมที่ทำงานพิเศษช่วงที่ว่างจากการเรียนเป็นเทรนด์เนอร์สอนฟิตเนส ได้เห็นปัญหาของคนที่ออกกำลังกายที่ต้องการโปรตีนเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อและอาหารที่จะมาช่วยเสริมสร้างนั้นมีให้เลือกไม่มากและค่อนข้างราคาสูง จึงเป็นไอเดียในการคิดและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโปรตีนจากแหล่งอื่นนอกจากนม และอกไก่ พร้อมกันนี้อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ดำเนินการประสานงานโครงการแข่งขันและอีกทั้งเป็นศูนย์กลางที่รวบรวมผลงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัยเพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ จึงเกิดการประสานกันระหว่างไอเดียของเด็กนักศึกษาและผลงานวิจัยของ ดร.จินตนา นภาพร อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ ที่วิจัยสารสกัดโปรตีนจากจิ้งหรีดออแกนิค ที่ปราศจากสารเคมีตกค้าง เกิดเป็นผลงานจากไอเดียและรวมกับงานวิจัยที่มีในมหาวิทยาลัยส่งเข้าประกวด จนในที่สุดก็ได้รับทุนสนับสนุน จากอุทยานวิทยาศาสตร์ และกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี(วท.) และได้สร้างเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบในรูปแบบเครื่องดื่มพร้อมทานและแบบผงชงสำเร็จรูปที่จะช่วยบำรุงกล้ามเนื้อและสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงโดยซ่อมบำรุงร่างกายหลังจากออกกกำลังกายได้เป็นอย่างดี ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เต็มไปด้วยโปรตีน กรดอะมิโน ใยอาหารและวิตามินต่างๆ พร้อมที่จะออกสู่ตลาดเร็วๆนี้

สเน็ค จิ้งหรีด

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon