สธ.แจงไม่ลด ‘จิตแพทย์’ ในรพ.หลังเพจดังแชร์คำสั่งกระทรวงฯ รองปลัดฯคาดได้ข้อสรุป17ม.ค.นี้

สธ.แจงไม่ลด “จิตแพทย์” ใน รพ. หลังเพจดังแชร์คำสั่งกระทรวงฯ รองปลัดฯ เผยอยู่ระหว่างปรับปรุงกรอบอัตรากำลังใหม่ คาดได้ข้อสรุป 17 ม.ค.นี้

จากกรณีเฟซบุ๊กเพจ “เข็นเด็กขึ้นภูเขา” ออกมาเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มีคำสั่งลดจำนวนจิตแพทย์ในโรงพยาบาลต่างจังหวัดลง ทำให้ภาระงานเพิ่มมากขึ้น และขาดกำลังใจในการทำงาน

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า เดิม สธ.มีการประกาศกรอบอัตรากำลังทุกสาขาของทุกโรงพยาบาล แต่เมื่อโรงพยาบาลนำกรอบไปบริหารจัดการ ก็ทราบว่าทางกลุ่มงานจิตเวชมีปัญหา จึงทำเรื่องเสนอมายังส่วนกลางเมื่อปีที่ผ่านมา ให้ทบทวนกรอบกำลังคน เนื่องจากกรอบเดิมที่ออกไปไม่สอดคล้องกับภาระงานที่ทำ ซึ่งก็อยู่ระหว่างทบทวน แก้ไข และปรับปรุงกรอบอัตรากำลังใหม่ในส่วนของกลุ่มงานจิตเวช ซึ่งจะมีการประชุมในช่วงบ่ายของวันที่ 17 ม.ค.นี้ และจะมีการเชิญตัวแทนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งคิดว่ากรอบกำลังใหม่ของทางด้านจิตเวชในครั้งนี้น่าจะเป็นที่พอใจของทุกฝ่าย


“หลังจากโรงพยาบาลนำกรอบไปบริหารจัดการในรูปแบบต่างๆ บางโรงพยาบาลอาจจะค่อนข้างตึงตัวในการใช้กรอบ คนทำงานก็กังวล จะเป็นการบีบคนหรืออย่างไร ซึ่งเรื่องกรอบกำลังคนเป็นเรื่องที่ต้องค่อยๆ ดำเนินการ และยืนยันว่าไม่ได้มีการเอาคนออก เพราะหลักการแล้วทำไม่ได้ ก็ต้องอยู่เหมือนเดิม อีกทั้งจิตแพทย์เองก็เป็นสาขาขาดแคลน และ 3-4 ปีมานี้ก็มีภาระงานมากชัดเจน นอกจากนี้ ในโรงพยาบาลเมื่อเปิดบริการไปแล้ว เราไม่เคยถอยหรือลดลง ซึ่งปัญหาของกลุ่มงานจิตเวชทาง สธ.ก็รับทราบและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยลำดับ” พญ.พรรณพิมล กล่าว

พญ.พรรณพิมล กล่าวว่า แม้จะมีกรอบอัตรากำลังกลางที่ สธ.ดำเนินการ แต่ก็ต้องมีการพิจารณาในระดับพื้นที่อีก ซึ่งขณะนี้ สธ.ก็กำลังขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ว่าแต่ละพื้นที่จะขับเคลื่อนสาขาอะไร ซึ่งหากผู้ตรวจราชการ สธ.เห็นว่าขับเคลื่อนตามเซอร์วิสแพลนแล้วไม่เพียงพอก็ขออัตรากำลังเพิ่มตามความเหมาะสมได้ ก็ต้องเสนอมายังส่วนกลางและหารือกัน หรือแม้แต่เมื่อประกาศใช้กรอบอัตรากำลังไปแล้ว แต่การดำเนนิงานตามจริงมีปัญหา หรือภาระงานมากเกิไป ก็สามารถสะท้อนปัญหาขึ้นมาได้ตลอด