ชูมาตรฐาน รพ. HA ฉบับใหม่ กำหนด ‘จริยธรรม-แชร์ข้อมูลคนไข้ผ่านโซเชียลฯ’

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) กล่าวถึงมาตรฐานโรงพยาบาล HA โรงพยาบาลคุณภาพ มาตรฐานสากล ว่า ล่าสุด สรพ.ได้รับการต่ออายุการรับรองจาก ISQua หรือ International Society for Quality in Health Care ซึ่งเป็งองค์กรนานาชาติที่ไม่แสวงหากำไร ทำหน้าที่ประเมินและรับรองมาตรฐานให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งการที่สรพ.ได้รับมาตรฐานตัวนี้จึงได้มีการนำมาใช้ในโรงพยาบาลต่างๆ ของประเทศไทย โดยดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2553 และล่าสุดได้รับการต่ออายุมาตรฐานนี้อีก ซึ่งมีการปรับปรุงเนื้อหาของมาตรฐานขึ้นใหม่เพื่อให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ โดยเฉพาะประเด็นทางจริยธรรมที่ยากลำบากในการตัดสินใจ อาทิ หากมีหญิงที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ และเกิดการตั้งครรภ์ขึ้น แพทย์จะทำอย่างไร จะยุติการตั้งครรภ์หรือไม่ ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวจะกำหนดให้โรงพยาบาลต้องมีขั้นตอนในการวินิจฉัย การดำเนินการแก้ปัญหาที่ยากต่อการตัดสินใจ และต้องคำนึงถึงจริยธรรมด้วย


“นอกจากนี้ ยังมีข้อกำหนดในกรณีที่มีการส่งข้อมูลของผู้ป่วยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ยกตัวอย่าง หากต้องการให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอ่านผลเอกซเรย์ หรือค่าเลือดต่างๆ จะต้องไม่ส่งผ่านกรุ๊ปไลน์ หรือการส่งผ่านตัวต่อตัวแต่ต้องไม่ผิดคน ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ต้องมีขั้นตอน เป็นข้อกำหนดในโรงพยาบาลที่จะได้รับมาตรฐานเอชเอ (HA)” นพ.กิตตินันท์ กล่าว และว่า อย่างไรก็ตาม สำหรับมาตรฐานที่จะใช้ปรับปรุงขึ้นใหม่นี้ เป็นมาตรฐานที่ใช้ได้กับสถานพยาบาลในทุกระดับ โดยสรพ.จะเริ่มรับรองสถานพยาบาลด้วยมาตรฐานใหม่นี้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561เป็นต้นไป ซึ่งปัจจุบันมีสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA จำนวน 782แห่ง คิดเป็นร้อยละ 66.04 ของโรงพยาบาลทั้งหมด โดยแบ่งเป็นโรงพยาบาลภาครัฐ 699 แห่ง และภาคเอกชน 83 แห่ง