แพทยสภาจัดงานครบรอบ 50 ปี  เล็งสรรหาแพทย์ต้นแบบปีแรก

เมื่อวันที่  8 มีนาคม  ที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) แพทยสภาร่วมกับราชวิทยาลัย/วิทยาลัยแพทย์ต่างๆ ร่วมแถลงข่าวจัดกิจกรรมใหญ่ประชุมวิชาการครบ 50 ปีแพทยสภา ในวันที่ 20-22 มิถุนายน ที่อิมแพค เมืองทองธานี โดย ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกแพทยสภา กล่าวว่า แพทยสภาจัดตั้งขึ้นตามพ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2511 และได้ยกเลิกมาใช้ พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525  นับจากการก่อตั้งเป็นทางการมาจนถึงปี 2561 ครบ 50 ปีพอดี   ในปีนี้แพทยสภา ครบ 50 ปี  ได้ร่วมกับราชวิทยาลัย/วิทยาลัยต่าง ๆ   จัดกิจกรรมต่าง ๆมากมาย เช่น การประชุมวิชาการครบ 50 ปี แพทยสภา การมอบรางวัลแพทย์ต้นแบบ การจัดโครงการประกวดเรื่องเล่าทางการแพทย์ การจัดโครงการหมอชวนวิ่ง การจัดหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นต้น

ศ.เกียรติคุณ นพ.สมศักดิ์  โล่ห์เลขา ประธานฝ่ายสรรหาแพทย์ต้นแบบ กล่าวว่า ในวาระที่แพทยสภาครบ 50 ปี คณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาแพทย์ต้นแบบ โดยให้ดำเนินการสรรหาแพทย์ต้นแบบของแพทยสภา เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่สมาชิกแพทย์ในสาขาวิชาชีพอื่นๆ. โดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในขณะนี้  เพื่อเป็นต้นแบบตัวอย่างให้แพทย์รุ่นต่อไปของแพทยสภา ซึ่งรางวัลนี้แพทยสภายังไม่เคยมอบให้กับแพทย์ท่านใดมาก่อน  โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแพทย์ต้นแบบแพทยสภา จะเข้ารับรางวัลในวันสถาปนาแพทยสภา คือวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย

ศ.เกียรติคุณ นพ.สมศักดิ์ กล่าว สำหรับแพทย์ต้นแบบแพทยสภา จะมีเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ดังนี้ 1.เป็นสมาชิกแพทยสภาและยังมีชีวิตอยู่ 2.เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และไม่เคยถูกลงโทษทางจริยธรรมแพทยสภา  3.ประกอบวิชาชีพเวชกรรมมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และได้ดำรงตนให้เป็นประโยชน์ต่อการแพทย์ 4.เป็นแพทย์ผู้ประกอบคุณงามความดี มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมที่เป็นที่ประจักษ์  5.ไม่เป็นกรรมการแพทยสภา และคณะอนุกรรมการสรรหาแพทย์ต้นแบบของแพทยสภา 6.ไม่เคยได้รับรางวัลของแพทยสภา

ทั้งนี้ ภายในงานประชุมวิชาการแพทยสภา จะมีปาฐกถาพิเศษ “การแพทย์ในยุคไทยแลนด์ 4.0” โดย นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ฟังความรู้จากแพทย์ที่การประสบความสำเร็จในวิชาชีพและการช่วยเหลือสังคมเช่น นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เราจะสร้างความเชื่อมั่น ทางการแพทย์ ได้อย่างไร  โดย นายกแพทยสภา นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเราจะสร้างความยั่งยืนให้ระบบประกันสุขภาพไทยได้อย่างไร? โดย เลขาธิการ สปสช.   รวมทั้งวิกฤติและความรุนแรงในโรงพยาบาล ทางออกคือ?  เป็นต้น

บทความก่อนหน้านี้นำสาวพม่าทำแผนเอี่ยวทำสามีพลัดตกระเบียงดับ
บทความถัดไป‘สานิต’ ยันไม่ใช่เจ้าของ ‘ตึกยักษ์’ กลางเขาค้อ แค่ไปดูแลแทนแต่ไม่รู้รายละเอียด