‘ขยะพลาสติก’ ทั่วไทย2ล้านตันต่อปี ทส.ชี้วิกฤตโลก-ชวนลดปริมาณ

เมื่อวันที่ 5 เมษายน นายประลอง ดำรงไทย โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พร้อมด้วย นางณัฐริกา วายภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมแถลงข่าวการจัดงานวันคุ้มครองโลก 2561 ภายใต้แนวคิด “คนรุ่นใหม่ ลดขยะพลาสติก กู้วิกฤตโลกร้อน”

นายประลอง แถลงว่า สืบเนื่องในวันที่ 22 เมษายนของทุกปี เป็นวันคุ้มครองโลก โดยในปี 2561 เครือข่ายวันคุ้มครองโลกได้ประกาศแนวคิดวันคุ้มครองโลกยุติมลพิษขยะพลาสกติก (End Plastic Pollution) เนื่องจากขยะพลาสติกกลายเป็นวิกฤตสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกันปัญหาโลกร้อน ซึ่งนานาชาติให้ความสำคัญและถูกหยิบยกขึ้นหารือควบคู่กัน โดยองค์กรระหว่างประเทศได้ประเมินด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้สร้างแบบจำลองอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโลกในช่วงปี 2444-2643 พบว่าอุณหภูมิพื้นผิวโลกจะสูงขึ้นระหว่าง 0.3-4.8 องศาเซลเซียส

นายประลอง แถลงต่อไปว่า จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) พบว่าปริมาณขยะพลาสติกในประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 20 ของปริมาณขยะทั้งหมด หรือประมาณ 2 ล้านตันต่อปี มีการนำขยะพลาสติกกลับไปใช้ประโยชน์น้อยมากเฉลี่ยประมาณปีละ 0.5 ล้านตัน ส่วนที่เหลือ 1.5 ล้านตัน ถูกนำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือเตาเผา บางส่วนตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อม ซึ่งขยะพลาสติกต้องใช้เวลาย่อยสลายเฉลี่ยประมาณ 450 ปี ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว และหากนำไปเผาอย่างผิดวิธีก็จะทำให้เกิดมลพิษและโลกร้อน จึงจำเป็นต้องอาศัยพลังจากคนรุ่นใหม่เลือกที่จะ “ปฏิเสธ ลด นำกลับมาใช้ใหม่ และรีไซเคิลการใช้พลาสติก” เพื่อยับยั้งวิกฤตขยะพลาสติก และวิกฤตโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน

ด้านนางณัฐริกา แถลงว่า สำหรับการจัดงานวันคุ้มครองโลก ปี 2561 ทส.มุ่งเน้นสานต่อนโยบายรัฐบาลในการบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อการดำเนินงานและขยายผลในวงกว้าง อาทิ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมประชาสัมพันธ์ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และภาคเอกชน ซึ่งในงานวันดังกล่าวจะมีกิจกรรมนิทรรศการย่อย การแสดงนุ่งห่มตามวิถีไทยร่วมใจรักษ์โลก การแสดงมุมมองของเยาวชน การมอบรางวัลผู้ชนะเลิศการประกวดแผนรณรงค์ลดก๊าซเรือนกระจกลดโลกร้อน เป็นต้น โดยจัดขึ้นตั้งแต่เวลา 12.30-17.00 น.วันที่ 22 เมษายนนี้ ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image