ปลัด สธ.หวั่นเจ็บ-ตายพุ่ง กำชับ ผวจ.ทั่วประเทศคุมเข้ม กม.เหล้า

เมื่อวันที่ 11 เมษายน นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 1/2561 ว่า ที่ประชุมให้ความสำคัญและเร่งดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 โดยส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อขอความร่วมมือในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด ให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด ได้แก่ 1.ห้ามดื่มบนทางในขณะขับขี่หรือโดยสารยานพาหนะ 2.ห้ามขายบนทาง 3.ห้ามขายนอกเวลาที่กฎหมายกำหนด 4.ห้ามขายให้บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

นพ.เจษฎา กล่าวว่า นอกจากนี้ สธ.ได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินโครงการ “ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดจากผู้ขับขี่ที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิต” สำหรับกรณีที่เกิดอุบัติเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในผู้ขับขี่ทุกราย หากไม่สามารถตรวจวัดแอลกอฮอล์ทางลมหายใจได้ จะส่งตัวผู้ขับขี่ไปเจาะเลือดตรวจแอลกอฮอล์ที่โรงพยาบาลสังกัด สธ.เพื่อนำผลไปประกอบการดำเนินคดีตามกฎหมาย และในกรณีที่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ที่สงสัยว่าดื่มสุรา ให้โรงพยาบาลรายงานและแจ้งไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) หรือสำนักงานป้องกันควบคุมโรคเพื่อสอบสวนหาผู้กระทำผิด

ด้าน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ ร้านค้า ที่เข้าดำเนินการกว่าร้อยละ 80 แจ้งว่าไม่รู้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรคจึงได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 พบว่าผู้ประกอบการ ร้านค้าส่วนใหญ่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ้าง ร้อยละ 66 ไม่มีความรู้เลย ร้อยละ 14 ส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 91 คิดว่าผู้ที่จะขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องมีความรู้เรื่องของกฎหมาย และการให้ข้อมูลนั้นควรใช้เวลาประมาณ 5–10 นาที กรมควบคุมโรคและกรมสรรพสามิต จึงร่วมจัดทำโครงการศึกษาการให้ความรู้แก่ผู้ขอใบอนุญาตจำหน่ายสุรา ในพื้นที่นำร่องเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ขอใบอนุญาตจำหน่ายสุรา และอาจนำไปสู่การกำหนดนโยบายหรือมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่นๆ ต่อไป

ทั้งนี้ ข้อมูลช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2555-2559 พบผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรทางถนนที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 137,385 คน พบการบาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด ในวันที่ 13 เมษายน โดยพบว่าผู้ประสบอุบัติเหตุที่บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดเป็นกลุ่มเยาวชนอายุ 15–19 ปี

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เปิดหลักฐาน ไม่มี ‘ศรีปราชญ์’ ในประวัติศาสตร์สยามประเทศ นักวิชาการยัน ‘ไม่มีตัวตนจริง’
บทความถัดไปขี้เมาลงแช่น้ำคลายร้อนพบเป็นศพ (มีคลิป)