สภาการพยาบาลประกาศ ขอผู้ประกอบวิชาชีพระวังรีวิวผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาการพยาบาล ซึ่งดูแลสมาชิกพยาบาลทั่วประเทศ ได้ออกประกาศสภาการพยาบาล ลงวันที่ 30 เมษายน 2561 เรื่อง สภาการพยาบาลถึงเพื่อนสมาชิก ระบุว่า จากข่าวในสื่อสังคมออนไลน์และสื่อต่างๆ เกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพทำการโฆษณา หรือขายสินค้าโดยอ้างอิงสรรพคุณที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ทำให้สภาการพยาบาลรู้สึกห่วงใยสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เป็นอย่างมาก

อยากขอให้ช่วยกันบอกต่อและตักเตือนผู้ใต้บังคับบัญชา พี่ๆ น้องๆ ในวิชาชีพว่าการโฆษณาสินค้า โดยใช้เครื่องแบบหรือสัญลักษณ์ของพยาบาล หรือแสดงตนว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทำการชักชวนและแนะนำให้ผู้ป่วยหรือผู้อื่นใช้ หรือซื้อผลิตภัณฑ์ เพื่อผลประโยชน์แห่งตน อาจเข้าข่ายกระทำความผิดทางจริยธรรมตามข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2550 และความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาได้ โดยจะอ้างว่าไม่ทราบข้อกฎหมายหรือข้อบังคับของสภาการพยาบาลไม่ได้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เปิดภาพชุด”ป้อมมหากาฬ”ล่าสุด ในวันที่เหลือเพียงความทรงจำ
บทความถัดไปผู้ใช้แรงงานหมดหวังรัฐไม่ช่วย ลั่นตั้ง ‘พรรค’ ส่งตัวแทนกำหนดทิศทางเอง