สบส.ออกร่าง กม.กิจการดูแลผู้สูงอายุ คุมเข้มมาตรฐานการบริการ

เมื่อวันที่ 2  พฤษภาคม นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.)  กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวว่า ในการส่งเสริมและควบคุมมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อรองรับการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ  สบส.ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพได้ผลักดันให้เกิดกฎหมายเพื่อส่งเสริมและควบคุมมาตรฐานกิจการการดูแลผู้สูงอายุ รวมไปถึงผู้มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งเปิดให้บริการเป็นจำนวนมาก แต่ยังไม่มีกฎหมายกำกับดูแล จึงเป็นที่มาของร่างกฎกระทรวงสาธารณสุข “กิจการการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง”  (เนอร์สซิ่งโฮม) โดยเตรียมสัญจรไปรับฟังความคิดเห็นให้ครอบคลุมทั้ง 4 ภาค ซึ่งมีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างกฎกระทรวงดังกล่าวไปแล้ว 1 ครั้งที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จ.นนทบุรี และในเดือนพฤษภาคม 2561 จะสัญจรไปยัง 3 จังหวัด ได้แก่ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี

นพ.ธงชัย กล่าวอีกว่า นอกจากนี้กรมสบส.ได้เปิดให้ดาวน์โหลดร่างกฎกระทรวงดังกล่าวที่เว็บไซต์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (www.hss.moph.go.th) เว็บไซต์กองกฎหมาย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(www.law.hss.moph.go.th)และส่งแบบสอบถามความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงได้ทางอีเมล Praewpunpm55@gmail.comKeroro_2222@hotmail.com  และทางโทรสาร 02149 5652 ทุกความคิดเห็นจะถูกนำไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างฯและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในทุกขั้นตอนของการออกกฎหมาย ทั้งนี้ กรม สบส.เชื่อมั่นว่าหากกฎกระทรวงดังกล่าวมีการประกาศบังคับใช้ จะทำให้ธุรกิจบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุของไทยได้รับการส่งเสริมให้มีมาตรฐาน เพื่อรองรับผู้สูงอายุของไทย รวมไปถึงกลุ่ม Long Stay Visa ที่ปัจจุบันชาวต่างชาติจำนวน 14 ประเทศ สามารถพำนักอาศัยในประเทศไทยได้ 10 ปี

ด้าน ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กล่าวว่า ใจความสำคัญของร่างกฎกระทรวงกิจการการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง จะมีการกำหนดลักษณะของกิจการฯออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ สถานที่ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงระหว่างวัน,สถานที่พำนักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ และสถานที่บริบาลดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง เน้นการดูแล ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพ และประคับประคอง รวมไปถึงการกำหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการ เช่น สถานที่ต้องสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย มีแสงสว่างเพียงพอ มีการติดตั้งสัญญาณเรียกฉุกเฉินในห้องน้ำ บุคลากรได้รับการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพและฝึกซ้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง มีการรักษาความลับของผู้สูงอายุ ฯลฯ เป็นต้น รวมไปถึงการกำหนดค่าธรรมเนียม และการชำระค่าธรรมเนียมในการประกอบกิจการโดยแบ่งตามประเภทกิจการและคิดค่าธรรมเนียมตามขนาดของพื้นที่การให้บริการ

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้คลิกที่นี่! ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
บทความถัดไป‘ศิริราช’ แถลงสำเร็จปลูกถ่าย3อวัยวะ ‘หัวใจ ตับ ไต’ ในผู้ป่วยรายเดียว คนที่ 15 ของโลก (คลิป)