แนะหลัก 3ว 1ป สร้างภูมิคุ้มกันครอบครัว สกัดปัญหาเพศในวัยรุ่น

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า จากการสำรวจสถานการณ์ด้านเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น ในปี 2559 กรมอนามัย พบว่า โดยประมาณ 1 ใน 4 ของนักเรียนชาย และ 1 ใน 5 ของนักเรียนหญิง ระดับชั้น ม.5 เคยมีเพศสัมพันธ์ ส่วนในนักเรียนระดับ ปวช. 2 ประมาณ ร้อยละ 40 เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว กลุ่มนักเรียนชายและหญิง ทั้ง ม.5 และปวช. 2 มีการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ประมาณร้อยละ 70 สำหรับการคลอดของแม่คลอดบุตรที่มีอายุ 10-19 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.2 ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว พบว่าการมีเพศสัมพันธ์ในก่อนวันอันควร ส่งผลให้วัยรุ่นเสียการเรียน เกิดปัญหาการขาดเรียน บางคนต้องลาออกจากโรงเรียน และมีปัญหาความเสี่ยงในการแท้งลูก ไม่พร้อมที่จะดูแลบุตรที่เกิดขึ้นมา อาจนำเด็กไปทิ้งให้เป็นปัญหาสังคม และอาจเกิดการติดเชื้อโรคทางเพศสัมพันธ์ ฯลฯ เป็นต้น

นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์ ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา กล่าวว่า ครอบครัวควรสร้างภูมิคุ้มกันให้กับวัยรุ่น ด้วยหลัก 3 ว 1 ป เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ดังนี้ 1.ว เวลา พ่อแม่ต้องมี quality time หรือเวลาคุณภาพให้ลูกมากๆ 2.ว เว้าวอน พ่อแม่พูดคุยเรื่องเพศกับลูกให้เหมือนเป็นการพูดคุยปกติ 3.ว ว่ากล่าว ตักเตือน เพื่อให้ลูกรู้ในสิ่งที่ควรหรือไม่ควรทำ และ 4. ป ปฏิสัมพันธ์ ไม่ควรคบเพื่อนที่มองเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนเป็นเรื่องท้าทาย โดยครอบครัวต้องหมั่นพูดคุย สังเกต และเข้าใจวัยรุ่น โดยไม่ใช่ลักษณะของการห้ามปราม ให้วัยรุ่นได้เรียนรู้ให้คำแนะนำที่ถูกต้อง เพื่อเป็นเกราะป้องกันในการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารความรู้ด้านสุขภาพของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งเว็บไซต์คลังความรู้ด้านสุขภาพ (healthydee.moph.go.th) เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และยูทูป กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon