คพ.เผยปี’59-60 อาคารริมคลองแสนแสบทิ้งน้ำเสีย412แห่ง ลั่นปีนี้รุกตรวจเพิ่ม

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ตามนโยบายรัฐบาล มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงคมนาคม ทส. กระทรวงมหาดไทย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม กำหนดแผนปฏิบัติการเพื่อให้คลองแสนแสบสะอาด ด้วยการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองและบริเวณโดยรอบ ให้เป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่สะอาด และปลอดภัย มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำที่ยั่งยืน คพ.ได้ดำเนินมาตรการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย โดยเข้าตรวจสอบการระบายน้ำทิ้งและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงแรม อาคารชุด ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล ร้านอาหาร และที่ดินจัดสรร ในพื้นที่ 21 เขต ริมคลองแสนแสบ พร้อมสำรวจความคิดเห็นด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ คพ.

นางสุณี กล่าวว่า ผลการตรวจสอบในปี 2559-2560 จำนวน 631 แห่ง พบว่ามีแหล่งกำเนิดมลพิษระบายน้ำทิ้งไม่เป็นไปตามค่ามาตรฐาน 412 แห่ง หรือ ร้อยละ 66 จึงได้ดำเนินการใช้มาตรการทางปกครองออกคำสั่งให้แหล่งกำเนิดมลพิษปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย และใช้มาตรการปรับรายวันสำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฯ จำนวน 119 แห่ง ซึ่งมีโทษปรับสูงสุดในอัตรา 2,000 บาทต่อวัน ในส่วนการสำรวจความคิดเห็นด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ คพ.พบว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าตรวจสอบมีความเชื่อมั่นต่อความโปร่งใสในการทำงานของเจ้าหน้าที่ คิดเป็นร้อยละ 90

นางสุณี กล่าวว่า ปีนี้ คพ.ยังคงเดินหน้าใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับแหล่งกำเนิดมลพิษที่ระบายน้ำทิ้งเกินมาตรฐาน และจะเข้าตรวจสอบการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอาคารที่ทำการทั้งของหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ และเอกชน ในช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2561 และจะประสานความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร (กทม.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และสร้างจิตสำนึกไม่ทิ้งขยะสิ่งปฏิกูล และน้ำเสียลงคลองโดยตรง และขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งผู้ประกอบการ และประชาชน ช่วยกันดูแลและฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลองแสนแสบ ให้ปัญหามลพิษทางน้ำบรรเทาความรุนแรงลง มีคุณภาพน้ำดีขึ้น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ออกหนังสือรับแจ้งจดจัดตั้งพรรคใหม่แล้ว 47 พรรค แนะที่มีปัญหาคุณสมบัติเร่งแก้
บทความถัดไปสถานีคิด : มนต์การเมือง : โดย สุวพงศ์ จั่นฝังเพ็ชร