ข่าวดี! รับสมัครทดสอบ ‘ภาษา-ทักษะฝีมือ’ ไปทำงานเกาหลี 1-3 มิ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กกจ.เปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 5 ใน 2 ประเภทกิจการคือกิจการเกษตรกรรม/ ปศุสัตว์ และกิจการก่อสร้าง โดยจะขึ้นบัญชีไว้ประเภทกิจการละ 1,100 คน  คุณสมบัติเป็นเพศชาย หรือหญิง อายุ 18–39 ปีบริบูรณ์ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สายตาไม่บอดสี ร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง ไม่มีประวัติกระทำผิดทางอาญาหรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคง เป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศ เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติการถูกเนรเทศ หรือเคยถูกปฏิเสธการเข้าสาธารณรัฐเกาหลี หรือเคยกระทำผิดกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด ไม่เคยพำนักอาศัยในสาธารณรัฐเกาหลีด้วยวีซ่า E-9 หรือ E-10 หรือ วีซ่า E-9 และ E-10 รวมกัน 5 ปี หรือมากกว่า 5 ปีขึ้นไป

สำหรับหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ได้แก่ สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) ต้องระบุวันเดือนปีเกิดให้ครบถ้วน จำนวน 2 ใบ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ต้องชัดเจนและระบุวันเดือนปีเกิดให้ครบถ้วน จำนวน 2 ใบรูปถ่ายสีขนาด 1.5 นิ้ว ฉากด้านหลังสีขาว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน ผู้สนใจต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์การรับสมัคร มี 4 แห่ง คือ 1.ศูนย์การรับสมัครกรุงเทพมหานคร อาคารเดอะฮับ รังสิต ชั้น 3 บริเวณศูนย์การค้าเซียร์รังสิต 2.ศูนย์การรับสมัคร จ.ลำปาง หอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง 3.ศูนย์การรับสมัคร จ.อุดรธานี ศูนย์การค้า ตึกคอมแลนด์มาร์คอุดรธานี 4.ศูนย์การรับสมัคร จ.นครราชสีมา ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21  สมัครตั้งแต่วันที่ 1–3 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00–16.00 น. โดยให้คนหางานที่ประสงค์จะสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีลงทะเบียนเพื่อเลือกประเภทกิจการ ศูนย์ที่จะสมัคร และวันที่จะสมัครได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น.

Advertisement

นายอนุรักษ์ กล่าวว่า ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัครภายในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และเมื่อลงทะเบียนเลือกวัน เวลาที่จะสมัครทางเว็บไซต์แล้ว ขอให้ไปสมัครตามวัน เวลาที่ได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อความสะดวกในการสมัคร จะได้ไม่ต้องรอนาน ทั้งนี้หากไม่สามารถดำเนินการทางออนไลน์ได้ สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทร.0 2245 9429 หรือสายด่วน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image