อุทยานวิทย์ภาคเหนือเปิดบ้านโชว์กากใบชาเงินล้าน-แม่บ้านออนไลน์-ฟางข้าวดูดไขมัน

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม น.ส.ทิพวัลย์ เวชชการัณย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์(สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) เปิดเผยว่า วันที่ 24 – 25 พฤษภาคม นี้ สอว.จัดสัมมนาความร่วมมือระดับนานา ชาติของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือและเยี่ยมชมกลไกการให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ เพื่อรับฟังกลไกการให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นกลุ่มสตาร์ทอัพ ที่ประสบความสำเร็จ อาทิ ผลิตภัณฑ์อาหารว่างจากกากชาหมักรูปแบบใหม่ “Kombucha” ที่นำวัสดุกากใบชาที่ได้จากขั้นตอนสุดท้ายของการหมัก จากเดิมเป็นของเหลือทิ้งจำนวนมาก นำมาคิดค้นวิจัยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค โดย Kombucha สามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่ของเหลือจากกระบวนการผลิตชาหมัก และสร้างรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นมูลค่ากว่าล้านบาทต่อปี ที่ได้รับรางวัลมากมาย หรือ “BeNeat” ที่เป็นสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ ผู้คิดค้นรูปแบบการจองแม่บ้านออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกการให้บริการด้านการทำความสะอาดที่อยู่อาศัยและสถานที่ทำงานหรือ “สุภาฟาร์มผึ้ง” กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ที่ดูแลใส่ใจสุขภาพโดยริเริ่มปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตจนได้น้ำผึ้งธรรมชาติระดับพรีเมี่ยมไปสู่ผู้บริโภค

น.ส.ทิพวัลย์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังมีเจ้าของรางวัลเหรียญทองจากโครงการ International Invention Innovation & Technology Exhibition : ITEX’18 ในสาขา Environment and Renewable Energy ประเทศมาเลเซีย ที่นำฟางข้าวของไทยมาวิจัยพัฒนาสำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กและการพัฒนาคุณสมบัติกันการดูดซึมน้ำและไขมัน เป็นต้น ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นการสนับสนุนจาก สอว.ผ่านอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ที่พร้อมส่งเสริมและยกระ ดับขีดความสามารถให้แก่ให้ผู้ประกอบการไทย โดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม(วทน.)เป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยให้การพัฒนาประเทศมีความก้าวหน้าและช่วยให้ก้าวหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้มธ.ปิดประตูหน้า หลัง ‘กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง’ เคลื่อนจาก มธ. ไปทำเนียบ 22พ.ค.
บทความถัดไปสปส.เปิดอบรม จนท.ตรวจสอบ ‘สถานประกอบการ’