กรมควบคุมโรคดึงภาคีเครือข่ายสกัด “พิษสุนัขบ้า” ในชุมชน

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

นพ.สุวรรณชัย กล่าวว่า จากผลการสำรวจพบประชาชนกว่าร้อยละ 50 คิดว่าเมื่อถูกสุนัขกัด/ข่วน/เลีย หรือเกิดแผลเล็กน้อยจะไม่เป็นอะไร จึงไม่ไปพบแพทย์ ทำให้ในปี 2561 พบผู้เสียชีวิตในแล้ว 9 ราย จาก 9 จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์ สงขลา ตรัง นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ บุรีรัมย์ พัทลุง หนองคาย และยโสธร ซึ่งส่วนใหญ่ถูกสุนัขหรือแมวข่วน กัด แล้วไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพราะคิดว่ามีแผลเพียงเล็กน้อยเท่านั้น รวมทั้งคิดว่าเป็นสุนัข/แมว ที่เลี้ยงในบ้าน

“กรมควบคุมโรค และเครือข่าย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กรมอนามัย กรมปศุสัตว์ สำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร (กทม.) และเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย (THOHUN) จึงจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้เกิดความตระหนัก สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกต้อง และรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงของตนเองเพื่อสังคม โดยเชิญชวนประชาชนในชุมชนนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนทุกปี และหากพบสัตว์ป่วย ตายสงสัย ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือปศุสัตว์ในพื้นที่ พร้อมเน้นย้ำให้ประชาชนป้องกันตนเองโดยยึดหลัก “คาถา 5 ย” 1. อย่าแหย่ให้สุนัขโมโห โกรธ 2.อย่าเหยียบ หาง หัว ตัว ขา หรือ ทำให้สุนัขหรือสัตว์ต่างๆ ตกใจ 3.อย่าแยก สุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า 4.อย่าหยิบชามข้าวหรือเคลื่อนย้ายอาหารขณะที่สุนัขกำลังกินอาหาร 5.อย่ายุ่ง หรือเข้าใกล้กับสุนัขหรือ สัตว์ต่างๆนอกบ้านที่ไม่มีเจ้าของ หรือไม่ทราบประวัติ

รศ.สสิธร เทพตระการพร คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. กล่าวว่า คณะสาธารณสุขฯ ได้ดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความเสี่ยงและร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตบางเขน ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่คณาจารย์ และนักศึกษาจะได้เรียนรู้และร่วมมือกับชุมชน รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ เพื่อลดโรคพิษสุนัขบ้าในระยะยาว

ด้านนายสมบูรณ์ หอมนาม ผู้อำนวยการเขตบางเขน กล่าวว่า ปัจจุบันคนกรุงเทพฯ นิยมเลี้ยงสุนัขและแมวกันเกือบทุกครัวเรือน ประกอบกับมีสุนัขและแมวจรจัดแพร่กระจายอยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ในปี 2561 พบว่ากรุงเทพฯ มีสุนัขติดเชื้อพิษสุนัขบ้า 6 ตัว ในพื้นที่ 4 เขต ซึ่งเขตบางเขนเป็น 1 ใน 4 เขตที่พบสุนัขติดเชื้อ 2 ตัว จึงได้ร่วมทำโครงการ 77 ชุมชนเขตบางเขนปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon