มติครม.ตั้งอุดมศึกษาในสังกัด สธ. ‘สถาบันพระบรมราชชนก’ แห่งแรก

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าการจัดทำร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. … ว่า สธ.ได้เสนอร่าง พ.ร.บ.สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. … เพื่อขอจัดตั้งสถาบันพระบรมชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัด สธ. เพื่อให้การผลิตกำลังคนด้านสาธารณสุขมีความสอดคล้องกับแผนแม่บทของ สธ. มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรการศึกษา คณาจารย์ สื่อ อุปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา โดยเบื้องต้นจะเปิดสอน 2 คณะ คือ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์ ผลิตงานวิจัยที่นำไปใช้ในการแก้ปัญหาสุขภาพในชุมชน รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขใน 12 เขตบริการสุขภาพ และกรุงเทพมหานคร ตอบสนองความต้องการของประชาชนและชุมชนให้เป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้น

“ล่าสุดเมื่อวันที่ 17 เมษายนที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติอนุมัติในหลักการร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาเพื่อออกเป็นกฎหมายต่อไป” พญ.พรรณพิมล กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถาบันพระบรมราชชนกเป็นหน่วยงานในสังกัด สธ. มีภารกิจหลักในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านสุขภาพ มีวิทยาลัยในสังกัดกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 39 แห่ง สามารถผลิตบุคลากรด้านสุขภาพได้ 5,000-8,000 คนต่อปีการศึกษา เมื่อ พ.ร.บ.มีผลบังคับใช้ สถาบันพระบรมราชชนกจะมีสถานะเป็นนิติบุคคล และเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางที่มีอิสระทางวิชาการ สำหรับบุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนก หลังจากตั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษาแล้ว จากการหารือกับคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) คือ ไม่มีการเพิ่มกำลังคน แต่จะโอนกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้าง อัตรากำลัง งบประมาณ และรายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก ยกเว้น วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข และ แก้วกัลยาสิกขาลัย ไปเป็นของสถาบันพระบรมราชชนก โดยรัฐบาลยังคงให้การสนับสนุนงบประมาณจำนวนเท่าเดิม แต่มีวิธีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่ง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘เพื่อไทย’ เหน็บ ถ้าประเมินผลงานตัวเองไม่ได้ ให้ดูผลโพลจากเพจ ‘เชียร์บิ๊กตู่’
บทความถัดไปปลื้มปริ่ม ‘สิงโต เดอะสตาร์’ สอบติด 1 ใน 3 ตัวจริงทหารอากาศ สมความตั้งใจ