‘บิ๊กอู๋’ เผยมติครม.เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรช่วยผู้ประกันตนเป็น 600 บาทเบิกได้ถึง 3 คน

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ผ่านมาได้อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขและอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ… ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ “โดยกำหนดให้ผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์จากอัตราเหมาจ่ายเป็นเงิน 400 บาทต่อเดือนต่อบุตร 1 คนเป็นอัตราเหมาจ่าย 600 บาทต่อเดือนต่อบุตร 1 คน โดยให้มีผลย้อนหลังใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ทั้งนี้ยังได้กำหนดให้ผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์จากจำนวนคราวละไม่เกิน 2 คนเป็นจำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน โดยให้มีผลบังคับใช้ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค.2558” ว่า ตนได้กำชับให้สำนักงานประกันสังคมเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องทันที ซึ่งหลังจากนี้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะได้ดำเนินการตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงดังกล่าวในรายละเอียด         ก่อนส่งกลับให้กระทรวงแรงงานลงนามในกฎกระทรวงเพื่อประกาศใช้ต่อไป 

          รมว.แรงงาน กล่าวต่อว่า สำหรับการปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร ในครั้งนี้จะมีผู้ประกันตนได้รับประโยชน์จากการรับเงินสงเคราะห์บุตรจำนวน 1,202,009 ราย และจำนวนบุตร 1,326,695 ราย โดยมาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตนเพิ่มสิทธิประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรนั้น เป็นการช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรของผู้ประกันตน ให้สามารถเลี้ยงดูบุตรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการร่วมกันพัฒนาประเทศชาติ จึงขอให้ผู้ประกันตนมั่นใจในการทำงานของสำนักงานประกันสังคมที่ตั้งอยู่บนแนวคิดเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตนเป็นสำคัญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)

บทความก่อนหน้านี้ยังไม่จบ! ปปช.เผยล็อต3มีอีก พบมีพระผู้ใหญ่เอี่ยวเงินทอนวัด ลุยส่งไม้ต่อให้ตร.จัดการ
บทความถัดไปกรธ.ชี้ โรดแมปเต็มเพดาน เลือกตั้ง เม.ย.62 แต่กาบัตร ก.พ.62 ยังทำได้ ต้องร่นเวลา