บอร์ดสปสช.เห็นชอบจัดซื้อ “วัคซีนพิษสุนัขบ้า” ปี’62

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการด้านยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 2561 ที่เสนอโดยคณะอนุกรรมการจัดทำแผนความต้องการยา เวชภัณฑ์และวัคซีน ปีงบประมาณ 2561

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมบอร์ด สปสช.ได้รับทราบผลการจัดหายาปีงบประมาณ 2561 ซึ่ง สปสช.ได้มีการโอนเงินให้โรงพยาบาล (รพ.) ราชวิถี จำนวน 8,271 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 งวด โดยในจำนวนดังกล่าวได้จัดซื้อน้ำยาล้างไตและ EPO 524 ล้านบาท อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายจัดซื้อยา 259 ล้านบาท การรอตรวจรับยา 296 ล้านบาท อยู่ระหว่างการคืนยายืมเป็นเงิน 5,355 ล้านบาท รวมผูกพันสัญญาแล้ว 6,436 ล้านบาท โดยยังคงเหลือระหว่างการรอทำสัญญาอีก 1,835 ล้านบาท อีกทั้งเห็นชอบแผนจัดหายาฯ ในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 134 รายการ และให้ สปสช.แจ้งแผนความต้องการยาฯ ดังกล่าวอย่างเป็นทางการต่อองค์การเภสัชกรรม (อภ.) เพื่อดำเนินการจัดหาให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2561 โดยในส่วนของสายสวนหัวใจอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคุณลักษณะประกอบการจัดหา ซึ่งจะแล้วเสร็จในวันที่ 8 มิถุนายนนี้ ขณะที่การจัดซื้อถุงยางอนามัยอยู่ระหว่างการปรับเกลี่ยงบประมาณในกองทุนเอดส์ก่อน แล้วจะสรุปการจัดซื้อแจ้งไปยัง อภ.ต่อไป

นอกจากนี้ บอร์ด สปสช.ยังได้เห็นชอบให้ดำเนินการจัดหาวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าปีงบประมาณ 2562 โดยใช้หลักเกณฑ์จัดซื้อยาร่วม เนื่องจากปี 2561 มีอัตราการใช้วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าที่มากกว่าปกติสูงถึง 4.5 ล้านโด๊ส จากปีที่ผ่านมา 3 ล้านโด๊ส เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าที่เกิดขึ้น ซึ่งเดิมค่าวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าถูกจัดรวมอยู่ในงบผู้ป่วยนอก ทำให้เกิดผลกระทบกับหน่วยบริการบางแห่ง ทั้งนี้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนเพื่อพิจารณางบประมาณ และมอบให้คณะอนุกรรมการจัดหายาฯ ดำเนินการต่อไป ส่วนในปีงบประมาณ 2561 เพื่อลดผลกระทบต่อหน่วยบริการที่จัดซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าบริการประชาชน กรมควบคุมโรคจะเสนอของบกลางเพื่อชดเชยเพิ่มเติมให้กับหน่วยบริการ

นอกจากนี้ ยังเห็นชอบการบูรณาการจัดหาวัคซีนบางรายการร่วมกันระหว่างกองทุนสุขภาพในปีงบประมาณ 2562 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมต่อรองราคา มอบให้กรมควบคุมโรค และกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักงานปลัด สธ. พิจารณารายการวัคซีน ปริมาณ และแผนกระจายวัคซีนที่จะดำเนินการจัดหาร่วมกันและแจ้ง สปสช.ในเดือนมิถุนายนนี้ พร้อมกันนี้ให้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามการดำเนินการนี้ โดยมีอธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นประธาน เพื่อให้กระบวนการจัดหา จัดซื้อ การต่อรองราคา และกระจายวัคซีนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคให้กับประชาชน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon