ทปอ.ราชมงคล เห็นชอบตั้งกระทรวงใหม่ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เปิดเผยหลังการประชุมหารือที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย (ทปอ.) มหาวิทยาลัยราชมงคล ว่า ทปอ.ราชมงคล ไม่ขัดข้องกับแนวคิดการผนวกรวมกระทรวงตามชื่อที่เสนอ คือ “กระทรวงการอุดมศึกษา การวิจัย และนวัตกรรม” โดยเห็นว่าการผลิตกำลังคนคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งกระทรวงใหม่จะต้องมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด อาทิ โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ นอกจากนี้ ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่ามหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกส่วนใหญ่จะเป็นเอกชนที่มีความคล่องตัวสูง ดังนั้น การจัดตั้งกระทรวงใหม่จึงควรสร้างความคล่องตัวในการบริหารงานและวิจัยของมหาวิทยาลัยด้วย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร และควรกำหนดเป้าหมายของการอุดมศึกษาให้ชัดเจน

นายสุวิทย์กล่าวต่อว่า นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ชี้แจงว่า ร่าง พ.ร.บ.อุดมศึกษา กำหนดเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว โดยแบ่งสถาบันอุดมศึกษาตาม ภารกิจและแต่ละสถาบันจะต้อง มีจุดยืนของตัวเองตามความเชี่ยวชาญโดยรัฐอาจจะยังต้องอุดหนุนเรื่องการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อประโยชน์ของประเทศอยู่ ทั้งนี้ 9 ราชมงคล จะเป็นส่วนเติมเต็มของระบบอุดมศึกษาไทยได้ – ในช่วงที่ผ่านมา ศธ.เคยกำหนดให้มีการเทียบโอนระหว่างหลักสูตรได้ ทำให้เกิดค่านิยมการเรียนสายสามัญเพื่อปริญญาเท่านั้น ซึ่งจะไม่สร้างความแตกต่างของสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะในสายราชมงคลหรืออาชีวศึกษา ควรบูรณาการการเรียนการสอนระหว่าง ม.ราชมงคล ให้นักศึกษาสามารถเรียนข้าม มทร.ได้ และเห็นด้วยกับแนวคิด “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา” ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งให้กับแต่ละพื้นที่ได้ เช่น มทร.ล้านนา มีโครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก ที่ทำวิจัยพืชเกษตรในท้องถิ่น (กล้วย) ส่งโรงงานอุตสาหกรรม สร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นได้

นายสุวิทย์กล่าวอีกว่า ตนได้ ฝาก ทปอ.ราชมงคล ให้พิจารณาถึงจุดยืนของ มทร.ในอนาคต ว่าต้องการให้เป็นไปในทิศทางใด จะมุ่งผลิตนักนวัตกรใช่หรือไม่ ขณะที่ นพ.อุดมเสนอว่าจะพิจารณา มทร.เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง ซึ่งอาจจัดกลุ่มรวมกับสามพระจอมและมหาวิทยาลัยในพื้นที่บางแห่ง เช่น ม.แม่โจ้ ซึ่งกลุ่มนี้จะเป็น บทบาทที่สำคัญในการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศ และจะต้องสร้างเครือข่ายหรือเชื่อมโยงระหว่างกันให้เกิดขึ้นอย่างมีพลัง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘สเตอร์ลิ่ง’ ยืนยันเสียงวิจารณ์เรื่องรอยสักไม่ทำเสียสมาธิกับการฝึกซ้อม
บทความถัดไปแบงก์ชาติใช้บัญชีเดียวกู้ปี’62 ให้แบงก์ดูแลช่วงเปลี่ยนผ่านห่วงเอสเอ็มอีไปนอกระบบ