‘บิ๊กอู๋’ นำทีมต่อต้านการใช้ ‘แรงงานเด็ก’

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ที่กระทรวงแรงงาน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก ปี 2561 จากนั้นเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือโครงการสำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ที่จะเป็นภาคีดำเนินการสำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย ปี 2561 ซึ่งถือเป็นเรื่องเร่งด่วนระดับชาติที่จะต้องเริ่มสำรวจตั้งแต่เดือนมิถุนายน-กุมภาพันธ์ 2562

พล.ต.อ.อดุลย์กล่าวว่า ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 182 ว่าด้วยการห้ามและดำเนินการโดยทันที เพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก ตั้งแต่ปี 2544 โดยมีบทบัญญัติให้ประเทศสมาชิกที่ให้สัตยาบันแล้วต้องดำเนินมาตรการโดยทันทีและอย่างได้ผลเพื่อให้บรรลุซึ่งการห้ามและการขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก ถือเป็นภารกิจเร่งด่วนที่กระทรวงแรงงานได้ร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ และหน่วยงานภาคีได้ร่วมมือกันจัดทำนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ 2558-2563 ซึ่งเป็นแผนฉบับที่ 2 ของประเทศ

“จากรายงานสถานการณ์และการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด ประจำปี 2559 ซึ่งจัดทำโดยกระทรวงแรงงานสหรัฐ ระบุว่า สถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง โดยประเมินว่า ‘มีความสำเร็จมาก’ (Significant Advancement) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ซึ่งกระทรวงแรงงานได้มีนโยบายสำคัญในการกำกับดูแลให้ลูกจ้างเด็กได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย มีมาตรการในการป้องกันปัญหาการใช้แรงงานเด็ก การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง การมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อแสดงพลังในการต่อสู้เพื่อให้ลูกจ้างเด็กได้รับการปกป้องคุ้มครองตามหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชนทุกประการ” พล.ต.อ.อดุลย์กล่าว

บทความก่อนหน้านี้ฟันด์โฟลว์ยังไหลออกต่อเนื่อง ดึงดัชนีหุ้น 13 มิ.ย. ลงอีก 8.95 จุด
บทความถัดไปยักษ์ใหญ่เครื่องจักร จี้ รบ.ประกาศเลือกตั้งให้ชัด ชี้โครงการรัฐไม่มีการลงทุนที่แท้จริง