ท่านคิดว่ามาตรการกำหนดเวลางดออกนอกเคหสถาน เหมาะที่จะนำมาใช้ในกรุงเทพฯ หรือไม่

(Photo by Mladen ANTONOV / AFP)

จากการที่เมื่อวันที่ 31 มีนาคม นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ได้ประกาศขอความร่วมมือประชาชนงดการออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา 23.00 น. ถึงเวลา 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ยกเว้น เป็นผู้ขนส่งสินค้า ผู้ที่ต้องปฏิบัติงานในช่วงเวลาดังกล่าว หรือมีความจำเป็นเร่งด่วน หลังจากพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในจังหวัด นนทบุรี

ท่านมีความเห็นอย่างไร คิดว่ามาตรการกำหนดเวลางดออกนอกเคหสถาน เหมาะสมนำมาใช้ใน กรุงเทพฯ หรือไม่

โดยสามารถแสดงความเห็นทางเฟซบุ๊ก มติชนออนไลน์ ได้ที่นี่

และทางทวิตเตอร์ มติชนออนไลน์ ได้ทีนี่

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon