ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร ควรให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางออนไลน์ หรือไม่

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร ควรให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางออนไลน์ หรือไม่

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ชี้แจงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะการขายทางอิเล็กทรอนิกส์ 2563 ซึ่งจะบังคับใช้ 7 ธ.ค.นี้ ห้ามขายเหล้า เบียร์ ไวน์ ฯลฯ ทางออนไลน์

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร เห็นว่า ควรให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางออนไลน์ หรือไม่ อย่างไร

1.ให้ขายออนไลน์

2.ไม่ให้ขาย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon