สรรพสามิตเล็งสร้างรายได้8แสนล้านบาทใน5ปี(คลิป)

มติชน สมาร์ทบิซ 10 พ.ค.2559

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ระบุว่า กรมสรรพสามิตมียุทธศาสตร์ในการเพิ่มรายได้ในการจัดเก็บภาษีจาก 5 แสนล้านบาท เป็น 8 แสนล้านบาท ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า โดยในเบื้องต้น จะมีมาตรการการเพิ่มการจัดเก็บภาษีน้ำมัน โดยภาษีดังกล่าว กรมสรรพสามิตมีเพดานในการจัดเก็บอยู่ที่ 10 บาทต่อลิตร แต่ในปัจจุบัน การจัดเก็บภาษีน้ำมันเบนซินอยู่ที่ลิตรละ 5-6 บาท น้ำมันดีเซลอยู่ที่ลิตรละ 5 บาท 35 สตางค์ ซึ่งการเพิ่มภาษีน้ำมันในทุกๆ 1 บาท จะเก็บภาษีได้เพิ่มถึง ปีละ 2-3 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอเก็บภาษีในกลุ่มสินค้าทำลายสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างรายได้ปีละ 1 หมื่นล้านบาท กลุ่มสินค้าทำลายสุขภาพ เพื่อสร้างรายได้ปีละ 4-5 พันล้านบาท และภาษีในกลุ่มสินค้าบาป สร้างรายได้เพิ่มปีละ 2 หมื่นล้านบาท ส่วนจะเก็บภาษีสินค้าใดบ้างนั้นคงไม่สามารถเปิดเผยได้ และต้องรอให้ฝ่ายนโยบายเห็นชอบ และประกาศออกมา

นอกจากนี้ มีแผนที่จะอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ที่จัดทำภายใต้กรอบของกระทรวงการคลัง โดยปัจจุบันกรมให้บริการชำระภาษีผ่านอินเตอร์เน็ตได้แล้ว ในอนาคตจะร่วมกันระหว่าง 3 กรมภาษี เพื่อผลักดันให้เกิดระบบชำระภาษี ณ จุดเดียว เป็นการนำร่องทำธุรกิจระหว่างประชาชนกับหน่วยงานราชการในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และในอนาคตจะผลักดันให้เกิดชำระภาษีออนไลน์ข้ามกระทรวง อีกทั้งยังจะเพิ่มการอำนวยความสะดวกในด้านการออกใบอนุญาตต่างๆ ให้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันกรมสามารถต่ออายุใบอนุญาตผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้แล้ว

บทความก่อนหน้านี้เปิดคำสั่ง ผบ.ทบ.ย้ายเรียบ ผบ.ร.6-8นายพัน สร้างพระวิหารจำลอง สะพัดขัดแย้งภายใน
บทความถัดไปบ้านราคาเกิน 10 ล้านบาท เติบโตต่อเนื่อง(คลิป)