โพล CEO มองเศรษฐกิจครึ่งปีหลังทรงตัว(คลิป)

มติชน สมาร์ทบิซ วันที่ 22 มิ.ย.2559

นาย กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการขนาดใหญ่ หรือ ซีอีโอ เซอร์เวย์ ในภาคอุตสาหกรรม เกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในช่วงครึ่งปีหลัง โดยมีผู้บริหารแสดงความเห็นจำนวน 48 ราย ซึ่งผลสำรวจพบว่า 60.42% มองว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังจะทรงตัว 25% มองว่าจะขยายตัว 12.50% มองว่าเศรษฐกิจจะหดตัว และ 2.08% ระบุว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์บ้านเมืองสอดคล้องกับมุมมองต่อทิศทางอุตสาหกรรมช่วงครึ่งปีหลัง โดย 56.25% มองว่าจะทรงตัว 27.08% มองว่าจะขยายตัว และ16.67% มองว่าจะหดตัว

สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่มองว่า มีผลต่อการประกอบกิจการมากที่สุด 62.50% ระบุว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน และการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ล่าช้าของประเทศพัฒนาแล้ว 52.08% ระบุว่า กำลังซื้อภายในประเทศ และ 37.50% เป็นสถานการณ์ภัยแล้ง ส่วนปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลัง 56.25% ระบุว่า เม็ดเงินลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม 50% ระบุว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ อาทิ โครงการประชารัฐ การกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงวันหยุด และ41.67% ระบุว่า ภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้ดี

Advertisement

ด้านนายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมประจำเดือนพฤษภาคม 2559 อยู่ที่ระดับ 86.4 เพิ่มขึ้นจากระดับ 85.0 ในเดือนเมษายน ขณะที่ความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ 98.7 เพิ่มขึ้นจากระดับ 97.2 ในเดือนเมษายน เป็นผลจากปัญหาภัยแล้งที่เนิ่มบรรเทา ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร ประกอบกับเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงเปิดภาคเรียน ทำให้มีคำสั่งซื้อและยอดขายในหมวดสินค้าการศึกษาเพิ่มขึ้น

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image