เคาะแล้ว ประเภทสินค้า IT ลดภาษี 1 ก.ค.นี้(คลิป)

มติชน สมาร์ทบิซ วันที่ 27 มิ.ย.2557

นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หรือ กล่าวว่า สศอ.ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้คัดเลือกสินค้าของไทยที่จะร่วมลดหรือยกเลิกภาษี ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ITA Expansion

ไทยและ สมาชิก ITA มีข้อสรุปจะเริ่มทยอยลดภาษีสินค้าไอทีในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ได้แก่ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องจักรและส่วนประกอบที่ใช้สำหรับผลิตแผงวงจรไฟฟ้า เซมิคอนดัคเตอร์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของเครื่องพิมพ์ เป็นต้น

แต่ยังมีสินค้าไอทีบางกลุ่มของไทย ที่จะต้องขยายเวลาการยกเลิกภาษีสินค้าไอทีออกไปจากปี 2562 เป็นปี 2564 ได้แก่ สินค้าประเภทแป้น แผงคอนโซลสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ตัวเหนี่ยวนำค่าคงที่แบบชิพ ชุดประกอบแผงวงจรพิมพ์สำหรับบันทึกเครื่องเสียง เป็นต้น รวมทั้งสินค้าประเภทเครื่องผกผัน เครื่องกลับกระแสไฟฟ้า ที่จะต้องขยายเวลายกเลิกภาษีออกไปเป็นปี 2566

สำหรับ การเข้าร่วมลด ยกเว้นภาษีของไทยในครั้งนี้จะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถอยู่ใน Global supply chain เนื่องจากการนำเข้าต้นทุนในการผลิตสินค้า IT รวมถึงสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์บางประเภทที่ลดต่ำลง ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สินค้าไทยในตลาดโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ไทยเป็นเครือข่ายหรือผู้ผลิตสินค้า IT ที่สำคัญของโลก

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon