นายกฯหนุนแผนพัฒนา”สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”(คลิป)

มติชน สมาร์ทบิซ วันที่ 26 ก.ค.2559

เมื่อวานนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ไปเป็นประธานการประชุมแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ศาลากลาง จังหวัดนราธิวาส โดยนายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้นำเสนอผลการหารือร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน โดยได้เสนอเรื่อง โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสร้างเมืองต้นแบบการพัฒนาที่มีอัตลักษณ์ของตัวเอง และเมืองต้นแบบแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจที่แตกต่างกันไปตามศักยภาพ แต่สามารถเชื่อมโยงและส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ได้แก่ เมืองหนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็นเมืองต้นแบบเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสาน มุ่งเน้นการพัฒนาการค้าขาย วิสาหกิจชุมชน การเกษตร และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงทางพลังงาน รวมทั้งสร้างชุมชนที่สนับสนุนพื้นที่การพัฒนาหลัก นำอาชีพในท้องถิ่นมาต่อยอดขยายผล เช่น ตั้งโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร มีการทำการตลาดแบบ E-Market เชื่อมไปยังเมืองอื่นๆ

เมืองเบตง จังหวัดยะลา เป็นเมืองต้นแบบการพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการค้าขาย วิสาหกิจชุมชน การเกษตร ตลอดจนการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการพึ่งตนเอง และการค้าขายชายแดนข้ามแดนประเทศมาเลเซียสู่เมืองปีนังและเมืองเปรัก รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง และการสร้างต้นแบบของความมั่นคงทางพลังงาน

และเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนระหว่างประเทศ มุ่งเน้นการพัฒนา การค้าข้ามแดนประเทศมาเลเซีย และวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้อง มุ่งส่งเสริมธุรกิจขนาดใหญ่ สร้างธุรกิจรุ่นใหม่ การเชื่อมต่อไปยังวิสาหกิจชุมชนใช้การดำเนินการขับเคลื่อนตามแนวคิด สานพลังประชารัฐ โดยผลักดันให้มีการลงทุนขนาดใหญ่

นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามที่ ศอ.บต. เสนอ โดยให้สำนักงานคณะกรรมพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สภาพัฒน์)เป็นผู้รวบรวม แล้วนำเสนอผ่านสำนักงานส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ)ให้คณะรัฐมนตรี(ครม.)พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยขอให้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ครอบคลุมภาพใหญ่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 4.0

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ฮือฮา จัดประมูลสิ่งล้ำค่าอาจารย์-ศิลปินดัง หารายได้เข้ากองทุน-งานท่านว.-อาจารย์ถวัลย์-เฉลิมชัยฯ
บทความถัดไป‘บิ๊กเข้’ มั่นใจดูแลความสงบลงประชามติได้