รัฐบาล คสช.เร่งเดินหน้า ศก.ดิจิตอล(คลิป)

มติชน สมาร์มบิซ วันที่ 5 ส.ค.2559

ในงานสัมมนา “เอ็นบีทีซี เอ็กซ์โป ไทยแลนด์ 2016 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล หรือ ของไทยต้องขับเคลื่อนภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์สำคัญ คือ อินเตอร์เน็ต ซึ่งต้องทำโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมให้เข้มแข็ง การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตต้องทำให้ทุกคนเข้าถึงได้

รัฐบาลได้มีโครงการวางโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง หรือ บรอดแบนด์ ต้องเสร็จและเข้าถึง 40,000 หมู่บ้านภายใต้งบประมาณ 15,000 ล้านบาท เพื่อสมทบกับโครงข่ายที่มีอยู่แล้ว 30,000 หมู่บ้าน ให้ทุกครัวเรือน หรือ 70,000 หมู่บ้าน ต้องมีโครงข่ายบรอดแบนด์เข้าถึงใป ปี 2560

นอกจากนี้ ยังมีนโยบายการทำประเทศไทยให้เป็น ไทยแลนด์ 4.0 ภายในปี 2564 ซึ่งทุกอย่างต้องนำเทคโนโลยีมาทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน // การทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการของภาครัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และ การปรับหน่วยงานราชการให้เป็น ดิจิตอล กอฟเวอร์เม้นท์ หรือรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ที่เปลี่ยนการทำงานของหน่วยงานราชการที่เคยเป็นจุดอ่อน ให้เป็นจุดแข็ง

ด้านนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า กสทช.สนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลอย่างเต็มที่ โดยขณะนี้การประมูล 3 จี และ 4 จี ได้เสร็จสิ้นไปแล้ว ส่งผลให้จำนวนผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มขึ้นจาก 75 ล้านเลขหมายในปี 2554 มาเป็น 103 ล้านเลขหมายในปัจจุบัน โดยในจำนวนนี้ กว่า 101 ล้านเลขหมายเป็นเลขหมายที่ใช้บริการ 3 จี ซึ่ง กสทช. จะดำเนินการให้เกิดการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon