แนะรัฐดึงแรงงานอิสระเข้าปท.(คลิป)

มติชน สมาร์ทบิซ วันที่ 26 ส.ค.2559

นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการธุรกิจประมง และคณะกรรมการแรงงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันไทยไม่สามารถหาแรงงานได้อย่างเพียงพอ ส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างรุนแรง และมีแนวโน้มจะขาดแคลนมากขึ้น จากประชากรไทยที่จะลดลง มีการดึงแรงงานต่างด้าวเข้ามาทดแทน ซึ่งขณะนี้เข้ามาถูกกฎหมายมีประมาณ 3 ล้านคน ขณะเดียวกันแรงงานต่างด้าวก็ทยอยกลับประเทศตัวเอง

โดยสถานการณ์กำลังแรงงานของประเทศในไตรมาส 1 ปี 2559 พบว่า ไทยมีประชากรที่อยู่ในวัยทำงาน หรืออายุ 15 ปีขึ้นไป 55.5 ล้านคน แยกเป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 38.3 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 70.42 ของคนวัยทำงานทั้งหมด ในจำนวนแรงงานแยกตามอุตสาหกรรม ได้แก่ ภาคเกษตรกรรม 11.2 ล้านคน ค้าปลีกและค้าส่ง 6.4 ล้านคน การผลิต 6.4 ล้านคน ที่พักแรม 2.7 ล้านคน ก่อสร้าง 2.6 ล้านคน บริหารราชการ 1.6 ล้านคน และขนส่ง 1.3 ล้านคน

นายพจน์ ระบุว่า หอการค้าไทย มีข้อเสนอพัฒนาและแก้ไขปัญหาแรงงานไทยอาทิ ส่งเสริมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานไทย ด้วยการส่งเสริมผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรกลมาช่วยในงานลดการใช้แรงงานสิ้นเปลือง ส่งเสริมประชากรไทยที่มีศักยภาพที่ยังไม่ได้เข้าสู่ตลาดแรงงานให้เข้าสู่ตลาดแรงงานและพัฒนาฝีมือ กระทรวงแรงงานต้องเป็นเจ้าภาพในการจัดทำฐานข้อมูลอุปสงค์ อุปทานของแรงงาน ปรับปรุงนโยบายคนเข้าเมืองให้สะดวกมากขึ้น ดึงแรงงานทักษะสูงเข้าประเทศ ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค และ จัดระเบียบระบบแรงงานต่างด้าวและการคุ้มครองแรงงานต่าวด้าว เปิดให้มีการ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้Globish ฝึกพูดภาษาอังกฤษออนไลน์ สตาร์ทอัพสาย Ed-Tect (คลิป)
บทความถัดไปในความเป็น ‘ย้ง-ทรงยศ’ ที่มีสายตายาวไม่เกิน 7 ก้าวเท้า