เอ็กโก กรุ๊ป ซื้อหุ้น2โรงไฟฟ้าใต้พิภพในอินโดนีเซีย(คลิป)

นายชนินทร์ เชาวน์นิรัติศัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป กล่าวว่า บริษัทเข้าซื้อหุ้นในธุรกิจผลิตไฟฟ้าต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดจับมือพันธมิตร คือ กลุ่มบริษัท สตาร์ เอนเนอร์ยี่ และกลุ่มบริษัทเอซี เอนเนอร์ยี่ ซื้อหุ้นในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพที่อินโดนีเซีย “ซาลัก”และ “ดาราจัท”กำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 402 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตไอน้ำรวมทั้งสิ้น 235 เมกะวัตต์ (เทียบเท่า) จากบริษัทในเครือของเชฟรอนในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งโรงไฟฟ้าทั้ง 2 โรงมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและไอน้ำระยะยาวกับการไฟฟ้าประเทศอินโดนีเซีย (พีแอลเอ็น)

ทั้งนี้เอ็กโก กรุ๊ป จะเข้าถือหุ้นโดยทางอ้อมในสัดส่วน 20.07% และมีการลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 คาดว่าจะโอนหุ้นแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560

สำหรับเอ็กโก กรุ๊ป เริ่มเข้าลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย เมื่อปี 2557 โดยถือหุ้น 20% ในโรงไฟฟ้าพลังงาน ความร้อนใต้พิภพ สตาร์ เอนเนอร์ยี่ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 227 เมกะวัตต์ และล่าสุดได้ขยายการลงทุนเพิ่มในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ 2 โรงดังกล่าว

ตามแผนการลงทุน 5 ปี ในระหว่างปี 2559-2563 เอ็กโก้ กรุ๊ป ได้ตั้งงบลงทุนไว้ทั้งหมด 91,000 ล้านบาท แบ่งเป็น ในประเทศ 4.9 หมื่น ล้านบาท และ ต่างประเทศ 4.2 หมื่นล้านบาท

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon