กสท. เผยสัดส่วนรับชมช่องดิจิทัลเพิ่มขึ้น(คลิป)

มติชน สมาร์ทบิซ วันที่ 17 ก.พ.

พันเอกนที ศุกลรัตน์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือ กสท. กล่าวว่า ปี 2560 จะเห็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอุตสาหกรรมโทรทัศน์เติบโตมากขึ้น ทั้งธุรกิจที่ใช้โครงข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อรับชมคอนเทนต์โทรทัศน์ หรือ โอทีที , ทีวีโฮมช้อปปิ้ง และโมบายดิจิตอลทีวี โดยเฉพาะการรับชมคอนเทนต์โทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ต กลายเป็นช่องทางสำคัญในการนำเสนอคอนเทนต์ โดยจากการประเมินมองว่าทิศทางอุตสาหกรรมปีนี้มีปัจจัยสนับสนุนหลัก ๆ คือการขยายตัวของจีดีพีมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ทำให้มูลค่าโฆษณาซึ่งปกติจะอยู่ที่ 1% ของจีดีพีขยายตัวตามไปด้วย ส่วนการที่กลุ่มทุนใหญ่เข้ามาซื้อช่องทีวีดิจิทัลหลายช่องในปีที่ผ่านมา ช่วยสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน และส่งผลในการอัดฉีดเม็ดเงินโฆษณา

นอกจากนี้ การขยายระยะเวลาการชำระค่าใบอนุญาต และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทัวไป หรือ มัสต์แคร์รี่ เป็นเวลา 3 ปี ทำให้ผู้ประกอบการมีเงินลงทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น เฉพาะในปี 2560 เกือบ 5,000 ล้านบาท สามารถนำเงินมาลงทุนพัฒนาช่องรายการ และลงทุนคอนเทนต์ได้มากขึ้น

สำหรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในปี 2559 ที่ผ่านมา การรับชมโทรทัศน์ผ่านระบบดาวเทียมยังมีสัดส่วนสูงสุดที่ 55% รองลงมาเป็นการรับชมผ่านดิจิตอลทีวี 30% การรับชมในระบบอนาล็อก 9% และรับชมผ่านเคเบิลทีวีน้อยที่สุด 6% ส่วนสัดส่วนผู้ชมช่องรายการเดิม ลดลงจาก 61.1% ในเดือน มกราคม เหลือ 46.8% ในเดือนธันวาคม สวนทางกับสัดส่วนผู้ชมช่องรายการดิจิทัล ที่เพิ่มขึนจาก 38.9% ในเดือนมกราคม เป็น 53.2% ในเดือนธันวาคม ขณะที่การขยายโครงข่ายดิจิทัลทีวีขณะนี้ครอบคลุมพื้นที่ 91.7% ของประเทศแล้ว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon