ยุครุ่งเรืองของไอทีขาดแคลนคนหนัก(คลิป)

นางสาวนพวรรณ จุลกนิษฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ทำแบบสำรวจดัชนีความสุขพนักงานชาวไทย และใน 6 ประเทศเอเชีย ได้แก่ ฮ่องกง, เวียดนาม, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย, สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รู้ว่าความสุขของพนักงานมีอะไรบ้างเพื่อนำไปกำหนดนโยบาย เพราะเมื่อพนักงานมีความสุขก็จะทำงานกับองค์กรนานขึ้น และส่งผลให้ชื่อเสียงบริษัทเป็นที่รู้จัก ดึงดูดคนมาทำงานมากขึ้นด้วย โดยผลสำรวจพบว่า พนักงานในไทยมีค่าเฉลี่ยความสุขที่ 5.74 เป็นอันดับที่ 3 ขณะที่ฟิลิปปินส์เป็นอันดับ 1 หลายปีซ้อนที่ 6.25 และอินโดนีเซียที่ 6.16 อันดับท้าย คือ มาเลเซีย 5.22 และสิงคโปร์ 5.09

อาชีพที่มีความสุขที่สุดคือ งานบริหาร 6.38 รองลงมาเป็นท่องเที่ยว, โรงแรม ที่ 6.15 ส่วนธุรการ และทรัพยากรบุคคลอยู่ที่ 5.99 ถัดมาเป็นวิศวกรรม 5.90 และงานบัญชี 5.72

ตำแหน่งงานที่มีความสุขที่สุดคือ 1.ผู้บริหาร ที่ 7.32 อันดับ 2 เป็นระดับเจ้าหน้าที่ที่พึ่งทำงานใหม่ ที่ 5.92 อันดับ 3 ระดับผู้จัดการ ที่ 5.77 อันดับ 4 ระดับพนักงาน ที่ 5.71 สุดท้ายเป็นระดับหัวหน้างาน 5.49 เนื่องจากเป็นส่วนตรงกลางที่ต้องรับความคาดหวังจากเจ้านาย และคาดหวังจากลูกน้อง

ขณะที่ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครมากที่สุดในรอบ 10 ปีคือ งานขาย แต่ในเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา สายไอทีที่เคยอยู่อันดับ 2 ขยับขึ้นมาเป็นที่ 1 แทน อันดับ 3 เป็นวิศวกร อันดับ 4 งานการตลาด และอันดับ 5 แบงก์และไฟแนนซ์ เนื่องจากกระแสดิจิทัลทำให้ตำแหน่งงานขาดแคลนถึง 85% ขณะที่เงินเดือนในสายดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง เพิ่มกว่า 61%

“ตอนนี้บริษัทหาคนยาก มี 2-3 มหาวิทยาลัยที่ผลิตคนสายไอทีโดยตรง แม้หลายแห่งพยายามสร้างบุคลากรด้านนี้แต่ก็ยังไม่พอกับความต้องการ”

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon