สมอ.เดินหน้ายกระดับสินค้า OTOP ขึ้นแท่น SMEs(คลิป)

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือ สมอ.เปิดเผยว่า สมอ.ได้มีการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือ มผช.ตั้งแต่ปี 2546 ซึ่งสอดคล้องกับวิธีการผลิตของผู้ผลิตในชุมชน และสามารถยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดีสม่ำเสมอ จนถึงปัจจุบัน สมอ.ได้ประกาศมาตรฐาน มผช. แล้ว จำนวน 1,338 มาตรฐาน และมีเป้าหมายจะกำหนดมาตรฐาน มผช. ใหม่ และปรับปรุงมาตรฐานเดิมให้ทันสมัยรวม 48 มาตรฐาน

นอกจากนี้ทาง สมอ.ยังได้มีการถ่ายโอนการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้หน่วยรับรองในระดับจังหวัดแก่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ทั่วประเทศครบแล้วทั้ง 76 จังหวัด และได้ตั้งเป้าปีนี้ จะเพิ่มการรับรอง มผช.รายใหม่ ๆ ทั่วประเทศให้ได้อีกจำนวน 3,500 ราย พร้อมกับจะดำเนินการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับรองคุณภาพ มผช. ให้เติบโตขึ้นเป็นเอสเอ็มอีที่เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ในตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ทั้งนี้ในปี 2559 มีผู้ได้รับรองมาตรฐาน มผช.แล้ว 10,569 ราย จากยอดรวมทั่วประเทศทั้งหมด 74,168 ราย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon