บ้านปูมีกำไรในปีที่แล้วที่ 1.677 พันล้านบาท (คลิป)

มติชน สมาร์ทบิซ วันที่ 28 ก.พ.2560

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในปี 2559 บริษัทมีกำไรที่ 1,677 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีผลขาดทุน 1,534 ล้านบาท หากคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐพบว่ามีกำไรสุทธิ 47 ล้านเหรียญสหรัฐ ฟื้นตัวจากขาดทุนสุทธิ 43 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2558 มาจากธุรกิจถ่านหินเป็นหลัก กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินคิดเป็น 59 ล้านเหรียญสหรัฐ เทียบกับขาดทุนจำนวน 67 ล้านเหรียญสหรัฐในปีก่อนหน้า

สำหรับไตรมาสที่ 4 ของ 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิ 43 ล้านเหรียญสหรัฐ เทียบกับกำไรสุทธิ 2 ล้านเหรียญสหรัฐ ในไตรมาสก่อนหน้าและเทียบกับขาดทุนสุทธิ 41 ล้านเหรียญสหรัฐ ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

ทั้งนี้ ในปี 2560 กลุ่มบริษัทบ้านปูได้กำหนดเงินลงทุนรวม 210 ล้านเหรียญสหรัฐ แบ่งเป็นธุรกิจถ่านหินประมาณ 30 ล้านเหรียญสหรัฐ ใช้สำหรับธุรกิจไฟฟ้าภายใต้บ้านปูเพาเวอร์ประมาณ 117 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับธุรกิจก๊าซธรรมชาติประมาณ 63 ล้านเหรียญสหรัฐ จากปี 2558 ที่ใช้เงินสดสุทธิไปในกิจกรรมลงทุนจำนวนเงิน 521 ล้านเหรียญสหรัฐ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon