‘ฐากร’ ยันระบบ 5 จีในไทยเกิดแน่ตามคาดปี 63 นำร่องทดลองใช้พื้นที่อีอีซี

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ขณะนี้สำนักงาน กสทช.อยู่ระหว่างหารือร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ถึงการดำเนินการทดลองใช้งานเทคโนโลยี 5G บนพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ในช่วงปลายปี 2562 ต่อเนื่องไปยังปี 2563 ก่อนว่า ในพื้นที่อีอีซีจำเป็นจะต้องมีการดำเนินการอย่างไร และจะมีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกัน ซึ่งทางกระทรวงดีอีเองก็เร่งรัดอยากจะให้มีการทดลองการใช้เทคโนโลยี 5G ในพื้นที่อีอีซีก่อน หากจะขยายไปทั่วทั้งประเทศก็ต้องให้เป็นไปตามกรอบเวลาปี 2563 ที่จะเริ่มพร้อมกันทั่วทั้งโลก

“เชื่อว่าเทคโนโลยี 5G จะเกิดขึ้นปี 2563 ตามคาดการณ์ นั่นคือเวลาที่รวดเร็วที่สุดแล้ว ขณะนี้หลายประเทศนำเทคโนโลยี 5G ไปใช้ประโยชน์ในหลายด้านแล้ว แต่เพียงการทดลองระบบเท่านั้นยังไม่ใช่การใช้งานจริง การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเทคโนโลยี 5G ของไทยไม่ได้ล่าช้ากว่าประเทศอื่น จากการประเมินของหลายผู้ประกอบการ อาทิ หัวเว่ย เคยประเมินประเทศไทย หากดำเนินการตามขั้นตอนนี้ทั้งหมดอีกไม่นานจะเป็นรองเพียงสิงคโปร์ ญี่ปุ่นและเกาหลีไม่ไกลนัก”

นายฐากรกล่าวว่า การที่มีนักวิชาการประเมินว่าประเทศไทย เทคโนโลยี 5G จะเกิดขึ้นได้ประมาณปี 2566 นั้น คิดว่าเป็นการประเมินทางฝั่งของผู้ประกอบการที่ติดปัญหาเรื่องเงินลงทุน ซึ่งทาง กสทช.จะต้องกระตุ้นให้เกิดความน่าสนใจในการลงทุน จะต้องมีการใช้เงินลงทุนจำนวนมหาศาล ก็เข้าใจผู้ประกอบการจะต้องคำนึงความคุ้มค่าของการลงทุนเป็นหลัก หากผู้ประกอบการมองว่าไม่คุ้มค่าอาจจะไม่ลงทุนก็ได้

ส่วนการประมูลคลื่นความถี่ไม่ได้เป็นปัญหาหรืออุปสรรค กสทช.ต้องการจัดสรรคลื่นความถี่ เพื่อรองรับการใช้งานที่มีมากขึ้น แต่ปัญหาและอุปสรรคที่แท้จริงนั้น คือ รายได้ของผู้ประกอบการ และเมื่อเทคโนโลยี 5G เกิดขึ้น ประโยชน์ที่ได้รับจะส่งผลต่อประเทศมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon